Skip to content

Гаранция

Гаранция

Всички инструменти на SKIL са проверени внимателно, изпитани обстойно и подложени на строгите процедури на SKIL за контрол на качеството. Затова SKIL дава гаранция както за своите електроинструменти, така и за своите измервателни прибори. Тази гаранция не ограничава правата на гаранция на купувача, произтичащи от договора за продажба с неговия търговец, както и приложимите законови права.

Ние предлагаме гаранция върху инструментите SKIL в съответствие със следните условия:

1. Ние предлагаме гаранция в съответствие с условията на следващите точки от 2 до 8, като поправяме дефектите на инструмента безплатно в рамките на гаранционния срок, при условие, че те очевидно се дължат на дефекти в материала или производството.

2a. Предоставяме ви гаранционен срок без необходимост от регистрация. 

2b. Гаранционни условия за инструменти SKIL, закупени след 1 февруари 2019 г.:

 • Гаранционният срок е 3 години или 1 година в случай на професионална или подобна употреба.
 • За „BRUSHLESS MOTOR“ акумулаторни инструменти без четки гаранционният срок е 5 години или 1 година в случай на професионална или подобна употреба.
 • За акумулаторни батерии „ACTIVCELL“ гаранционният срок е 2 години или 6 месеца в случай на професионална или подобна употреба.
 • За акумулаторни батерии „KEEP COOL“ гаранционният срок е 3 години или 6 месеца в случай на професионална или подобна употреба.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване от първия купувач, определен от датата на оригиналното доказателство за покупка

2c. Гаранционни условия за инструменти SKIL, закупени преди 1 февруари 2019 г.:

 • Гаранционният срок е 2 години или 1 година в случай на професионална или подобна употреба.
 • Гаранционният срок за батериите е 6 месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване от първия купувач, определен от датата на оригиналното доказателство за покупка

 3. От гаранцията се изключват, както следва:

 • Части, подложени на износване при нормална употреба или естествено износване, а също и дефекти на инструмента, предизвикани от износване вследствие на нормална употреба или естествено износване.
 • Дефекти на инструмента, причинени от неспазване на инструкциите за работа, неправилна употреба, използване при ненормални условия на околната среда или ненормални условия на работа, претоварване или неправилна поддръжка.
 • Дефекти на инструмента, причинени от употреба на консумативи или части, които не са оригинални консумативи или части на SKIL.
 • Инструменти, които са видоизменени или допълвани.
 • Незначително понижаване на желаното качество, което не променя съществено стойността и използваемостта на инструмента.

4. Ние ще поправим дефектите, признати от нас за гаранционни, като ремонтираме безплатно или заменим дефектния инструмент (по възможност с подобен модел). Заменените инструменти или части стават наша собственост.

5. Претенции по гаранцията трябва да се представят в рамките на гаранционния срок. Въпросният инструмент, с изключение на консумативите или специалната кутия, трябва да се представи заедно с оригиналния документ удостоверяващ покупката, на който се вижда датата на покупката и описание на продукта, доставчика или един от нашите сервизни центрове, посочени в www.skileurope.com. Частично или изцяло разглобени инструменти се изключват от гаранцията. Всички транспортни разходи и рискът, поеман от купувача при изпращането на инструмента до доставчик или сервизен център, са за сметка на купувача.

6. Други претенции различни от правните за отстраняване на дефекта, както е посочено в тази гаранция, се изключват от тази гаранция.

7. Гаранционният срок за инструмента не се удължава, нито подновява вследствие на работата, извършена от нас по силата на тази гаранция.

8.Горните условия на гаранцията не важат за следните номера на модели:

1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

За гаранционните условия за тези инструменти се свържете с вашия дилър.

Горната гаранция се отнася за инструменти, закупени и използвани в Европа.

Тази гаранция се подчинява на законодателството на Нидерландия, като се изключи Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Нидерландия

април 2019 г.