Skip to content

©2012-2021

Всички права запазени. Този уеб сайт и всякакви текстове, изображения, графики, звук, анимации и видеоклипове, както и тяхното подреждане, в този уеб сайт са защитени с авторски права и други частни или защитни права. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде копирано, разделяно, променяно или предоставяно на трети лица с търговска цел без предварително съгласие на SKIL BV и/или нейните лицензодатели. Някои уеб сайтове на SKIL може да съдържат и материали, предмет на авторски права на трети лица.

Търговски марки
Ако не е упоменато друго, всички търговски марки в уеб сайтовете на SKIL са защитени от законите за търговските марки. Това се отнася с особена сила за търговските марки, типови клейма, фирмени логотипи и емблеми на SKIL. Използваните в нашите сайтове маркировки и елементи на дизайна са интелектуална собственост на SKIL BV.

Отказ от отговорност
Този уеб сайт е изграден с изключителна грижа. Въпреки това SKIL BV не може да гарантира точността на предоставената информация. С настоящото SKIL BV изрично отхвърля всякакви отговорности за щети, възникнали пряко или косвено от използването на този уеб сайт, с изключение на случаи на преднамерени неправилни действия или небрежност от страна на SKIL. Съдържанието в този уеб сайт може да бъде променяно или премахвано по всяко време без предизвестие.