Skip to content

Koji tip spajalica i eksera može da se koristi?

  1. Koji tip spajalica i eksera može da se koristi?

    Ne mogu sve heftalice ujedno da heftaju i zakucavaju, tako da pre nego što izvršite kupovinu, razmislite o tome za šta vam zapravo treba heftalica. Ako ćete heftalicu koristiti samo za tapaciranje nameštaja, heftanje je sve što vam treba. Ako takođe želite da, na primer, pričvršćujete drvene ploče, onda bi vam dobro došla i opcija zakucavanja.

    Različite heftalice koriste spajalice i eksere različitih veličina. Uvek proverite na pakovanju da li su ekseri i spajalice odgovarajuće veličine za vašu heftalicu.