Skip to content

Koji dodatak treba koristiti za određeni posao?

  1. Koji dodatak treba koristiti za određeni posao?

    Izbor odgovarajućeg dodatka zavisi od posla, tipa površine i oblasti koja se struže. Uvek je najbolje rešenje da se prvo isproba dodatak da bi se videlo kako funkcioniše. Širi dodaci se koriste za uklanjanje materijala sa velikih oblasti, a uski za lokalizovano uklanjanje materijala sa malih oblasti (i posebno sa teško pristupačnih lokacija). Na raspolaganju su mnogi različiti dodaci, a ovde su prikazani najstandardniji.
  2. 1) Rezač za struganje tvrdih površina (na primer, za beton). Primeri primene: – Uklanjanje lepka za tepih, penastog tepiha ili ostataka tvrde pene, maltera, gipsa i ostataka maltera, kao i gita i cementnog maltera – Nivelisanje nepravilnosti – Oslobađanje podnih materijala
  3. 2) Lopatica za struganje mekih i osetljivih površina (na primer, drveta, plastike i stakla). Primeri primene: – Uklanjanje ostataka boje, silikona, gipsa i maltera sa staklenih i plastičnih listova – Glačanje i uklanjanje ostataka lepka i zaptivnih smesa sa parketa
  4. 3) Dleta za rezbarenje drveta, ali samo mekog drveta sa kratkim vlaknima (npr. limunovog drveta i topole).
  5. 4) Univerzalno sečivo za uklanjanje gita sa prozorskih spojeva/ostataka od ivičnih žlebova vrata.