Skip to content

Dva različita sistema stezne glave za akumulatorsku bušilicu

  1. Dva različita sistema stezne glave za akumulatorsku bušilicu

    1) Brzostezna glava sa dvostrukim rukavcem: koristi se sa dve ruke. Morate čvrsto da držite jedan deo stezne glave dok okrećete drugi kako biste otvorili/zatvorili steznu glavu.
  2. 2) Brzostezna glava sa jednostrukim rukavcem: ovo je najpraktičnija opcija jer je koristite samo jednom rukom, dok drugom slobodnom rukom pridržavate alat ili pripadajući pribor.