Skip to content

Bygg en veranda

Att låta någon annan göra jobbet kan bli kostsamt. Med rätt förberedelser kan du göra mycket själv. Du sparar tid och pengar genom att använda de praktiska steg för steg-anvisningar  som ni hittar på SKILs hemsida. Dessa steg för steg-anvisningar är indelade i kategorier efter olika typer av uppgifter i och omkring hemmet, med tydliga förklaringar i bokstavsordning.Med ett klick på någon av våra steg för steg-anvisningar eller gör det själv-tips är du klar att komma igång omedelbart!

 1. Placering

  Först måste du bestämma var och hur du vill bygga verandan. Mät ut hur långt och brett taket ska vara och var stolparna ska placeras. Börja med att göra en översiktsskiss och bestäm sedan vilket material och vilka dimensioner som behövs. När du bestämt var verandan ska placeras, märk ut den exakta platsen med snöre.

   

 2. Avvattning

  Om du bygger verandan intill en vägg bör taket luta minst 5 grader. Detta motsvarar en lutning av omkring 10 till 12 cm för varje meter. Bygg taket med brantare lutning om större snömängder förekommer. Om du bygger taket platt ska det förses med takränna runt kanten.

   

 3. Utsättning

  Rita markeringslinjer utanför snöret för att märka ut platserna för stolparna. Placera stolparna med 2 till 3 m mellan, mitt på plattor för att förhindra att de sjunker. Stolparna ska bära upp de längsgående bjälkarna, som tvärbjälkarna placeras över. Det är lättare att montera taket om ni är två.

 4. Väggbjälke

  Väggbjälken monteras mot den vägg som ska bära upp de längsgående bjälkarna.
  Väggbjälken har samma dimensioner som de längsgående bjälkarna.
  Räkna ut hur högt upp väggbjälken ska monteras. Lutningen ska vara minst 10–13 cm per m. I vårt exempel använder vi 10 x 4 cm = 40 cm. Den fria takhöjden ska vara minst 2,20 m i framkanten.

 5. Montering av väggbjälke

  Förborra hålen i väggbjälken. Håll bjälken intill väggen och märk ut mitten på en tegelstensrad eller fogen mellan två rader. Du kan använda murbrukslinjerna mellan tegelstenarna som riktlinje för att montera bjälken så att den ser horisontell ut.
  Förborra hålen för pluggarna och kontrollera med vattenpass att bjälken är horisontell. Murbruksfogen ska ligga i bjälkens centrumlinje.

 6. Spikplugg

  Använd spikplugg, som har en särskild skruv som drivs in med en hammare tillsammans med pluggen. Det går mycket snabbare än att använda skruvar och är perfekt för montering av väggbjälken. Dra åt skruven med skruvmejsel efter att pluggen drivits in.

 7. Stolpfästen för montering på plattor eller stenar

  Om du inte vill skada plattorna, eller om du inte har verktyg för att göra hål i dem, är skruvmonterade stolpfästen en bra lösning. Dessa skruvas fast i plattorna för att hålla stolparna på plats. Var noga med att stolparna förblir vertikala och korrekt uppriktade – kontrollera med vattenpass eller lod.

 8. Mittstolpe

  Mittstolpen placeras i mitten, som märktes ut tidigare. Dra ett snöre mellan de två ändstolparna och kontrollera att stolparnas överändar är i linje.

 9. Montering av frontbjälke på stolparna

  En bjälke, med samma dimensioner som väggbjälken, monteras längst fram. ovanpå de 3 stolparna. För att göra taket stabilt förses stolparna med diagonala stöttor, som fästs med skruvar av lämplig längd. Även här är det viktigt att förborra skruvhålen.

 10. Montering av takbjälkar

  När frontbjälken fixerats stadigt och du kontrollerat att den är horisontell, kan du montera tvärbjälkar på de längsgående bjälkarna. Använd skruvar av lämplig dimension även här. Tvärbjälkarna ska placeras på de längsgående bjälkarna med 1 m mellanrum. Därefter ska taket täckas, till exempel med träpanel, plåt eller genomskinlig polykarbonat.

 11. Korrugerad plåt

  Korrugerad plåt är lätt att montera, är tålig och blir vattentät om den monteras med skruvar med tätningsringar av gummi. Låt plåtarna överlappa för att säkerställa att taket blir vattentätt. Använd skyddshandskar – plåtarna har vassa kanter. Du kan placera en profil mot väggen, med samma form som takpanelen, och fästa den övre kanten mot väggen med vattentätning mellan.

 12. Genomskinlig polykarbonat

  Om du vill ha ett tak som släpper igenom ljus, kan du använda transparenta 16 mm polykarbonatpaneler. De är tåliga och lätta att montera. Det är också enkelt att täta dem med matchande kantprofiler. Du kan montera en aluminiumprofil längs takets övre kant. Täta mellan väggen och profilens överkant med silikon. Avfetta kanten i hela dess längt innan silikontätningen appliceras. Ett annat alternativ är att använda en tjock tätningslist eller en dubbel gummiremsa och fixera den med skruv och plugg.

 13. Nedslagning av stolpar

  Om du vill slå ned stolparna i marken, börja med hörnstolparna och följ markeringarna. Gräv ett trångt hål, 60 till 80 cm djupt, med en smal spade eller ett jordborr. Gräv ned till fast mark för att säkerställa att stolparna står stadigt. Om marken där stolparna ska slås ned är torr kan du väta marken litet, så blir det lättare att gräva eller borra.

   

 14. Skyddsbehandling

  För att skydda virket mot röta kan du stryka den nedre delen med bitumen eller färg.

 15. Stolpsättning

  Placera de 3 stolparna i hålen längs den utmärkta linjen. Driv ned stolparna i marken med en slägga, så att samtliga stolpar sticker upp lika långt. Kontrollera upprepade gånger under neddrivningen att stolparna är vertikala. Använd alltid skyddshandskar för att skydda händerna mot flisor.

 16. Gjutning av betong

  Häll betong i hålen. Hur mycket betong som går åt beror på antalet hål. Använd betong blandad av 1 kg grov sand, 1 kg grus och 0,5 kg cement. Du kan också hälla snabbhärdande murbrukspulver direkt från påsen i hålen och tillsätta vatten. Var noga med att stolparna förblir vertikala och korrekt uppriktade – kontrollera med vattenpass eller lod under arbetet. Knacka slutligen ned stolparna stadigt i marken med slägghandtaget.

Beoordeling

Beoordeel deze stapsgewijze beschrijving.

Bygg en veranda

4.1
4.1 of 5

1084 Aantal stemmen

 • 5
  626
 • 4
  224
 • 3
  70
 • 2
  48
 • 1
  116