Skip to content

Budowa werandy

Zlecenie wykonania pracy innej osobie nie jest tanie. Natomiast właściwe podejście pozwoli wykonać większość prac samodzielnie. Korzystając z instrukcji krok po kroku dostępnych na stronie SKIL, można zaoszczędzić czas i pieniądze. Wspomniane instrukcje krok po kroku, zawierające czytelne objaśnienia od A do Z, podzielono na kategorie prac w domu i wokół niego.Wystarczy tylko kliknąć jedną z naszych instrukcji krok po kroku i można od razu przystępować do pracy!

 1. Ustalanie położenia

  W pierwszej kolejności należy ustalić gdzie i w jaki sposób ma być postawiona weranda. Wymierzyć długość i szerokość pod planowane zadaszenie oraz miejsca rozmieszczenia słupów nośnych. Pracę należy rozpocząć od wykonania poglądowego szkicu, a następnie ustalić dokładnie jakie materiały i o jakich wymiarach będą potrzebne. Po ustaleniu miejsca usytuowania werandy należy przy pomocy sznurka wyznaczyć dokładne pozycje.

   

 2. Odprowadzenie wody opadowej

  W przypadku montażu werandy przy ścianie budynku, należy zaplanować dach pod kątem co najmniej 5 stopni. Odpowiada to mniej więcej 10 do 12 cm spadku na każdy metr bieżący. Jeżeli przewidywane są silne opady śniegu zimą, korzystniejsze będzie jeszcze większe nachylenie. W przypadku płaskiego dachu, należy zastosować pas nadrynnowy z rynną i rurę spustową na krawędzi.

 3. Trasowanie

  Wyznaczając miejsca pod słupy, linie należy kreślić po zewnętrznej stronie sznurka. Słupy nośne powinny być rozmieszczone co 2 – 3 metry i stawiane na środku płytki podłogowej, aby uniknąć osiadania. Na wspomnianych słupach nośnych opierają się poziome belki poprzeczne, do których z kolei mocowane są poprzeczki. Montaż dachu łatwiej jest wykonać we dwie osoby.

 4. Mocowanie belek do ściany

  Zamocowana do ściany belka podtrzymuje dźwigary.
  Wspomniana belka ścienna ma taką samą grubość jak dźwigary.
  Ustalić wysokość, na jakiej ma być zamocowana belka ścienna. Uwzględnić spadek co najmniej 10 do 13 cm na metr. W naszym przypadku przyjmiemy 10 x 4 cm = 40 cm. Minimalna wysokość w przedniej części, umożliwiająca swobodne poruszanie się w pozycji stojącej, powinna wynosić co najmniej 2,20 metra.

 5. Mocowanie belki do ściany

  Najpierw należy nawiercić otwory w belce ściennej. Przytrzymać belkę przy ścianie i wyznaczyć linię przechodzącą przez środek cegieł albo przez spoinę między cegłami. Spoinę między rzędami cegieł można traktować jako prowadnicę przy mocowaniu belki, aby wizualnie znajdowała się ona w poziomie.
  Nawiercić otwory pod kołki rozporowe i przy użyciu poziomicy sprawdzić, czy belka ścienna jest wypoziomowana. Łączenie jest w miejscu belki środkowej.
   

 6. Używanie kołków szybkiego montażu

  Kołki szybkiego montażu składają się ze stalowego gwoździa lub specjalnego wkrętu, które są osadzane w kołku za pomocą uderzeń młotka. Ten sposób montażu jest dużo szybszy od tradycyjnych wkrętów i idealnie nadaje się do montażu belki ściennej. Po wbiciu młotkiem, wkręt można jeszcze dokręcić śrubokrętem.

   

 7. Słupy nośne mocowane do płyt chodnikowych lub bruku

  Jeżeli nie chcemy ciąć płyt chodnikowych lub bruku, albo gdy nie dysponujemy odpowiednimi do tego celu narzędziami, dobrym rozwiązaniem są przykręcane podstawy. Po prostu przykręca się je do płyt chodnikowych lub bruku i w nich osadza słupy. Należy upewnić się, że słupy są ustawione w pionie i prawidłowo wyrównane, sprawdzając to za pomocą poziomicy lub pionu.

 8. Centralny słup werandy

  Centralny słup umieszczony jest w środku, zgodnie ze znacznikami. Przeciągnąć sznurek pomiędzy dwoma słupami końcowymi i upewnić się, że górne krawędzie wszystkich słupów są prawidłowo wyrównane.

 9. Mocowanie belki czołowej do słupów nośnych

  Od góry, na 3 słupach nośnych mocowana jest belka o takich samych wymiarach jak belka ścienna. W celu zapewnienia właściwej stabilności dachu, słupy nośne zaopatrzono w dodatkowe ukośne podpory o odpowiedniej długości mocowane na wkręty. Również w tym przypadku istotne jest, aby nawiercić otwory pod wkręty.

   

 10. Mocowanie belek dachowych

  Po zamocowaniu belki czołowej i upewnieniu się, że jest właściwie wypoziomowana, można przystąpić do mocowania belek dachowych do dźwigarów. I znowu należy koniecznie stosować wkręty o właściwym rozmiarze. Do dźwigarów należy przymocować 7 belek poprzecznych w 1­metrowych odstępach między nimi. Po zakończeniu tego etapu wystarczy już tylko wykończyć dach drewnianymi panelami, blachą profilowaną lub przezroczystymi panelami z poliwęglanu.

 11. Blacha profilowana

  Blacha jest łatwa w montażu, a profilowania zwiększają jej wytrzymałość. Stosując do mocowania wkręty z gumowymi pierścieniami, można uzyskać wodoszczelną powierzchnię dachu werandy. Arkusze powinny na siebie zachodzić na zakładkę, aby zapewnić wodoszczelność dachu. Należy pamiętać o rękawicach roboczych ze względu na ostre krawędzie blachy. Przy ścianie można zastosować profil ząbkowany o takim samym kształcie co blacha na dachu, którego górną krawędź należy dodatkowo uszczelnić, aby zapewnić wodoszczelne połączenie ze ścianą.

 12. Przezroczysty poliwęglan

  Gdy zależy nam na przezroczystym dachu, dobrym rozwiązaniem są przezroczyste, 16­milimetrowe płyty z poliwęglanu. Są one wytrzymałe i łatwe w montażu. Łatwo również je uszczelnić za pomocą dopasowanych kolorystycznie profili krawędziowych. Natomiast w przypadku górnej krawędzi przy ścianie można zastosować profile aluminiowe. Szczelinę między ścianą a górną krawędzią profilu należy wypełnić silikonem. Przed nałożeniem silikonu trzeba odtłuścić całą krawędź. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie grubej taśmy uszczelniającej lub podwójnej taśmy gumowej mocowanej na kołki rozporowe i wkręty.

 13. Osadzanie słupów nośnych w podłożu

  W przypadku osadzania słupów nośnych w ziemi, pracę należy rozpocząć w wyznaczonym miejscu od słupa narożnego. Za pomocą wąskiego szpadla lub wiertnicy glebowej wykopać wąski dół o głębokości od 60 do 80 cm. Aby słupy były solidnie osadzone, należy dokopać się do gruntu nośnego. Przed przystąpieniem do osadzania słupów dobrze jest najpierw zwilżyć ziemię, co ułatwi wykonanie otworów.

 14. Zabezpieczenie

  W celu zabezpieczenia drewna przed butwieniem, dolne części słupów nośnych można pokryć bitumem lub pokostem.

 15. Osadzanie słupów nośnych

  Wzdłuż linii środkowej wyznaczonej przez paliki osadzić na tej samej wysokości 3 słup nośne w odpowiadających im dołach. Osadzać słupy w ziemi pobijając je delikatnie młotem kowalskim, do momentu aż ich górne krawędzie znajdą się na właściwej wysokości. W trakcie pobijania stale należy kontrolować, czy słupy znajdują się nadal w pionie. Podczas pracy należy koniecznie używać rękawic ochronnych, aby zabezpieczyć ręce przed drzazgami.

 16. Zalewanie betonem

  Doły zalać betonem. Ilość potrzebnego betonu zależy od liczby słupów nośnych. Należy użyć mieszaniny 1 kg piasku gruboziarnistego, 1 kg żwiru i 0,5 kg cementu. Do dołów można również wsypać zaprawę szybkoschnącą z worków, a następnie dolać wody. Należy upewnić się, że słupy są ustawione w pionie i w jednej linii, sprawdzając to za pomocą poziomicy lub pionu. Na koniec osadzić słupy solidnie w ziemi pobijając je rękojeścią młota kowalskiego.

Ocena

Oceń ten opis krok po kroku.

Budowa werandy

4.1
4.1 of 5

1084 liczba głosów

 • 5
  626
 • 4
  224
 • 3
  70
 • 2
  48
 • 1
  116