Skip to content

Vad tjänar funktionen med styrning av anslaget till?

  1. Vad tjänar funktionen med styrning av anslaget till?

    Med en ratt för förval av anslag kan man – om häftpistolen har en sådan – anpassa anslaget till olika material. Generellt rekommenderas högre anslag för hårdare material som hårda träslag och lägre anslag för mjukare material som mjuka träslag. Vilken inställning som är bäst beror också på hur långa de häftklamrar eller spikar är som man använder.