Skip to content

Kam ir paredzēta triecienu spēka regulēšanas funkcija?

  1. Kam ir paredzēta triecienu spēka regulēšanas funkcija?

    Pirkstrats triecienu spēka regulēšanai - ja elektriskais skavotājs ar tādu ir aprīkots - ļauj regulēt stiprinošā elementa iedzīšanas spēku atbilstoši pamatnes materiāla īpašībām. Vispārējā gadījumā, lielāks triecienu spēks ir ieteicams cietākiem materiāliem (piemēram, cietam kokam), bet mazāks triecienu spēks ir ieteicams mīkstākiem materiāliem (piemēram, mīkstam kokam). Optimālais iestatījums ir atkarīgs arī no izmantojamo skavu vai naglu garuma.