Skip to content

За какво служи регулаторът на силата на удара?

  1. За какво служи регулаторът на силата на удара?

    Колелото за регулиране на силата на удара – ако такерът има такова – ви дава възможност да регулирате силата на удара при различни материали. Изобщо, при твърди материали (твърда дървесина) се препоръчва голяма сила на удара, а при меки материали (мека дървесина) – по-слаба сила на удара. Най-добрата настройка зависи и от дължината на телените скоби или пироните, които използвате.