Skip to content

Olika sågklingesystem för figursågar

  1. Olika sågklingesystem för figursågar

    Det finns två slags klingsystem: T-klinga (1) och U-klinga (2). Beteckningarna avser formen på klingans överdel, den del man för in i verktyget. Vissa figursågar tar bara T-klinga och andra bara U-klinga, medan vissa tar båda. Kontrollera vilken typ din figursåg kan hantera innan du köper nya.