Skip to content

Различните системи ножчета за прободни триони

  1. Различните системи ножчета за прободни триони

    Има 2 системи ножчета: с T-захващане (1) и с U-захващане (2). Тези имена се отнасят до формата на "опашката" на ножчето, което поставяте в инструмента. Някои прободни триони приемат само ножчета с T-захващане, а други само с U-захващане, докато други приемат и двата типа ножчета. Когато ви потрябват нови ножчета, най-напред проверете кой тип използва вашият прободен трион.