Skip to content

Različni sistemi žaginih listov za vbodne žage

  1. Različni sistemi žaginih listov za vbodne žage

    Uporabljata se dva sistema vpetja lista: steblo »T« (1) in steblo »U« (2). Oznaki izvirata iz oblike konca lista, ki ga vstavite v orodje. Nekatere vbodne žage lahko uporabljajo samo liste s steblom oblike »T«, druge samo liste s steblom oblike »U«, nekatere pa lahko uporabljajo oba sistema. Ko kupujete nove liste, preverite, kakšen sistem vpetja listov uporablja vaša vbodna žaga.