Skip to content

Hvordan få best mulig sliperesultat

  1. Hvordan få best mulig sliperesultat

    Kvaliteten på sliperesultatet avhenger av ulike faktorer. Det er f.eks. viktig å erstatte slitte slipepapirark i god tid. Og, vi ville aldri anbefale å bruke samme slipepapirark for tre og metall. Du bør også ta kornstørrelsen på slipepapirarkene i betraktning.
  2. Slå på eksentersliperen før slipeflaten kommer i kontakt med arbeidsstykket. Før verktøyet langs arbeidsoverflaten i en roterende eller eksentrisk bevegelse parallelt med den, ikke i vinkel med den, for å unngå skjemmende slipemerker.
  3. Det er også viktig å ikke bruke for mye press når man sliper. Hvis du trykker for hardt på slipemaskinen blir resultatene dårligere, slipepapirarket slites fortere og det er mer slitsomt for deg enn nødvendig.
  4. Du kan også justere hastigheten på noen eksenterslipere. Dette er en stor hjelp til å få gode resultater med ulike materialer. For å finne riktig hastighet for jobben det er snakk om, kan du teste verktøyhastigheten på et stykke avfallsmateriale før du starter.