Skip to content

Kā panākt vislabākos slīpēšanas rezultātus?

  1. Kā panākt vislabākos slīpēšanas rezultātus?

    Noslīpētās virsmas kvalitāte ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Piemēram, ir svarīgi savlaicīgi nomainīt nodilušās slīploksnes. Pie tam, mēs neiesakām izmantot vienas un tās pašas slīploksnes koka un metāla slīpēšanai. Vērā jāņem arī slīploksnes graudainība.
  2. Ieslēdziet ekscentra slīpmašīnu pirms slīpēšanas pamatnes saskaršanās ar apstrādājamo virsmu. Pamatnei veicot apļveida vai ekscentra veida kustības, virziet instrumentu pa apstrādājamo virsmu tai paralēli, bet ne leņķī, kas ļaus novērst svītru veidošanos uz virsmas.
  3. Ir ļoti svarīgi slīpēšanas laikā ieturēt mērenu spiedienu. Ja spiediens uz slīpmašīnu ir pārāk liels, noslīpētās virsmas kvalitāte ir sliktāka, slīploksnes ātrāk dilst un lietotājs ātri nogurst.
  4. Dažām ekscentra slīpmašīnām var regulēt slīpēšanas ātrumu. Tas ļauj iegūt optimālus slīpēšanas rezultātus, apstrādājot visdažādākos materiālus. Optimālo slīpēšanas ātrumu attiecīgajam darbam ieteicams noteikt praktisku mēģinājumu ceļā, mēģinājumiem izmantojot nevajadzīgu materiāla atgriezumu.