Skip to content

Sådan opnår du det bedste sliberesultat

  1. Sådan opnår du det bedste sliberesultat

    Hvor godt resultatet af slibningen bliver, afhænger af en række faktorer. Således er det vigtigt at udskifte sandpapiret, når det begynder at blive slidt. Og så må man aldrig benytte samme slags sandpapir til træ og metal. Man skal også huske at tage højde for sandpapirets kornstørrelse.
  2. Tænd for excentersliberen, før slibesålen kommer i berøring med emnet. Før maskinen i roterende eller excentriske bevægelser parallelt med emnets overflade og ikke i en vinkel på overfladen. På den måde undgår du skæmmende slibespor.
  3. Når man sliber, er det samtidig vigtigt ikke at trykke for hårdt. Hvis man lægger for stor vægt på slibemaskinen, bliver resultatet ikke så pænt, sandpapiret bliver hurtigere slidt, og man får ondt i armene, uden at det tjener noget formål.
  4. På nogle excenterslibere er det desuden muligt at indstille hastigheden. Det er med til at give optimale resultater på forskellige materialer. Afprøv forskellige hastigheder på en rest af et tilsvarende materiale og find frem til den hastighed, der er optimal til den konkrete opgave.