Skip to content

Jak lze zabránit příliš rychlému otupení hoblíku?

  1. Jak lze zabránit příliš rychlému otupení hoblíku?

    Zatímco většina hoblovacích nožů je oboustranná a lze je tedy používat z obou stran, je zjevně vhodné zajistit, aby zůstaly co nejdéle ostré.
  2. Před zahájením práce je důležité odstranit z obrobku všechny šrouby, hřebíky a další prvky. Nejen kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby se předešlo poškození nožů. Než začnete, ujistěte se, že v dráze hoblování není nic, co by překáželo noži, a odstraňte veškeré odštěpky, které by se mohly zachytit v nástroji.
  3. Rovněž doporučujeme před přiložením hoblíku k povrchu počkat, než se nože úplně zastaví. Otáčející se nože mohou sevřít povrch, což nejen znesnadňuje ovládání hoblíku, ale může to také způsobit poškození nožů i obrobku.
  4. A ještě poslední věc: zkontrolujte, zda má hoblík, o jehož nákupu uvažujete, odkládací patku. Po použití chrání jak hoblík, tak obrobek.
  5. Abychom nezapomněli, doporučuje se vyměnit tupé nože, jak nejdříve to bude možné. Podívejte se na video, které vám ukáže, jak to provést.