Skip to content

Ako možno predísť príliš skorému otupeniu nožov?

  1. Ako možno predísť príliš skorému otupeniu nožov?

    Aj keď sú hobľovacie nože väčšinou vratné a môžu sa použiť na obidvoch stranách, je samozrejme dobré uistiť sa, že čepele zostanú ostré čo najdlhšie.
  2. Je dôležité, aby ste pred začiatkom práce z obrobku odstránili všetky skrutky, klince a iné predmety. Je to dôležité nielen kvôli bezpečnosti, ale aj aby sa zabránilo poškodeniu nožov. Pred začiatkom práce sa uistite, že nožom nič neprekáža v dráhe hobľovania a odstráňte všetky triesky zachytené v nástroji.
  3. Pred položením elektrického hoblíka vám tiež odporúčame počkať, kým sa nože úplne nezastavia. Pohybujúce sa nože sa môžu zachytiť na povrchu, čo nielenže spôsobí ťažšie ovládanie hoblíka, ale tiež môže poškodiť nože a obrobok.
  4. A na koniec ešte jedna vec: skontrolujte, či elektrická hobľovačka, ktorú zamýšľate kúpiť, má parkovaciu nohu. Toto príslušenstvo chráni hoblík aj obrobok po použití.
  5. Mimochodom, je vhodné vymeniť tupé čepele čo najskôr. Pozrite si video, aby ste videli ako na to.