Skip to content

Hvordan hindre at bladene blir sløve for fort?

  1. Hvordan hindre at bladene blir sløve for fort?

    Selv om de fleste høvelblader er vendbare og kan brukes på begge sider, er det selvsagt en god idé å sørge for at bladene holder seg skarpe så lenge som mulig.
  2. Det er viktig å fjerne alle skruer, spiker og andre gjenstander fra arbeidsstykket før du setter i gang. Dette er ikke bare av hensyn til sikkerheten, men også for å unngå å skade bladene. Før du starter, sørg for at det ikke er noen hindringer langs sporet høvelbladet vil følge, og fjern alle eventuelle trefliser som sitter fast i verktøyet.
  3. Vi anbefaler også å vente til bladene har stoppet helt før du setter den elektriske høvelen fra deg. De roterende knivene kan ta tak i overflaten, hvilket gjør høvelen vanskeligere å kontrollere og også kan skade bladene og arbeidsstykket.
  4. Og en siste ting: Sjekk om den elektriske høvelen du har tenkt å kjøpe har en parkeringsfot. En slik fot beskytter både høvelen og arbeidsstykket etter bruk.
  5. Det er for øvrig tilrådelig å erstatte sløve blader så raskt som mulig. Se videoen for å se hvordan dette gjøres.