Skip to content

Co znamená nastavení předkmitu na kmitací pile?

  1. Co znamená nastavení předkmitu na kmitací pile?

    Pokud má kmitací pila nastavení orbitálního předkmitu, pilový plátek při pohybu opisuje elipsu, což zrychluje řezání v přímé linii. Čím větší předkmit, tím rychlejší řezání. Čím menší předkmit, tím přesnější řezání.