Skip to content

Na aký účel slúži nastavenie kývania priamočiarej píly?

  1. Na aký účel slúži nastavenie kývania priamočiarej píly?

    Ak je priamočiara píla vybavená funkciou kývania, v prípade jej použitia bude pílový list vykonávať kruhový pohyb, ktorý umožňuje rýchlejšie rezanie po priamke. Intenzívnejšie kývanie vedie k rýchlejšiemu rezaniu. Čím menej sa využíva kývavý pohyb, tým presnejšie je rezanie.