Skip to content

За какво служи орбиталната настройка на прободните триони?

  1. За какво служи орбиталната настройка на прободните триони?

    Ако прободният трион има орбитална настройка, това кара ножът да извършва кръгово движение, което ви улеснява да режете по-бързо по права линия. По-силно изразеното орбитално действие води до по-бързо рязане. Колкото по-слабо изразено орбитално действие използвате, толкова по-точно режете.