Skip to content
  1. Hoe gebruik je een schaafmachine?

  2. 1) Gladschaven van oppervlakken
  3. 2) Afschuinen van hoeken
  4. 3) Sponningen maken