Skip to content

Wettelijke kennisgeving en disclaimer van SKIL BV

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Deze website en alle tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluidsfragmenten, animaties en video's, alsook de samenvoeging van deze elementen, op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere eigendoms- of beschermingsrechten. De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van SKIL BV en/of zijn licentiegever(s) niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden voor commercile doeleinden. Sommige websites van SKIL kunnen ook materiaal bevatten dat onderworpen is aan het auteursrecht van derden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van SKIL beschermd onder het handelsmerkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, type-aanduidingen, bedrijfslogo's en emblemen van SKIL. De merken en ontwerpelementen die op onze websites worden gebruikt zijn de intellectuele eigendom van SKIL BV.


Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan SKIL BV de nauwkeurigheid van de verschafte informatie niet garanderen. SKIL BV wijst bij dezen alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid vanwege SKIL. De inhoud van deze website kan te allen tijde, zonder kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd.