Skip to content

Pravno obvestilo in zavrnitev odgovornosti – SKIL BV

© Copyright 2012-2021

Vse pravice pridržane. To spletno mesto in vsa besedila, slike, grafike, zvoki, animacije in videoposnetki na njej ter njihova postavitev na tem spletnem mestu so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi lastniškimi pravicami ali pravicami o varstvu. Vsebine tega spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, razširjati ali spreminjati ali zagotavljati dostopa do nje tretjim osebam za komercialne namene brez predhodnega soglasja podjetja SKIL BV in/ali njihovih dajalcev licence. Nekatera spletna mesta podjetja SKIL lahko vključujejo tudi gradivo, za katero veljajo avtorske pravice tretjih oseb.

Blagovne znamke
Vse blagovne znamke na spletnih mestih SKIL so zaščitene z zakonodajo o blagovnih znamkah, razen če ni določeno drugače. To velja zlasti za blagovne znamke, tipske oznake, logotipe podjetja in embleme podjetja SKIL. Oznake in oblikovni elementi, ki se uporabljajo na naših spletnih mestih, so intelektualna lastnina podjetja SKIL BV.

Zavrnitev odgovornosti
To spletno mesto je pripravljeno zelo skrbno. Kljub temu podjetje SKIL BV ne more jamčiti za točnost navedenih informacij. Zato podjetje SKIL BV zavrača vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe tega spletnega mesta, razen v primeru naklepnega nepravilnega ravnanja ali hude malomarnosti podjetja SKIL. Vsebina tega spletnega mesta se lahko brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni ali je odstranjena.