Skip to content

Garancija

Vsa orodja SKIL so skrbno pregledana, temeljito preizkušena in podvržena strogemu nadzoru kakovosti. Zato podjetje SKIL zagotavlja jamstvo tako za svoja električna kot tudi merilna orodja. To jamstvo ne omejuje kupčevih garancijskih pravic po nakupni pogodbi s prodajalcem oziroma veljavnih zakonskih pravic.

Kakovost vseh SKILovih orodij je pred odpremo temeljito preverjena in preizkušena. SKIL zato nudi garancijo na vsa SKILova električna in merilna orodja. Garancijske pravice kupca, ki izhajajo iz nakupne pogodbe s prodajalcem in kakršne koli zakonite pravice niso omejene s to garancijo.

Za orodja SKIL nudimo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:

1. Nudimo garancijo v skladu z določbami iz 2. do 8. točke v nadaljevanju, na podlagi katere bomo brezplačno odpravili vsako okvaro na orodju, ki bi nastala v garancijskem obdobju kot posledica nedvomne napake v materialu ali izdelavi.

2a. Nudimo vam brezplačno garancijsko dobo, ne da bi se morali registrirati.

2b. Garancijska obdobja za orodja SKIL, kupljena po 1. februarju 2019:

 • Garancijska doba traja 3 leta ali 1 leto v primeru profesionalne ali podobne uporabe.
 • Za akumulatorska orodja »BRUSHLESS MOTOR« brez krtače garancijska doba traja 5 leta ali 1 leto v primeru profesionalne ali podobne uporabe.
 • Garancijsko obdobje za baterije je 6 mesecev.
 • Garancijsko obdobje za baterije »ACTIVCELL« je 2 leti ali 6 mesecev v primeru profesionalne ali podobne uporabe.
 • Garancijsko obdobje za baterije »KEEP COOL« je 3 leta ali 6 mesecev v primeru profesionalne ali podobne uporabe.
 • Garancijsko obdobje začne veljati na dan, ko orodje kupi prvi kupec, kar se ugotavlja z datumom originalnega dokazila o nakupu.

2c. Garancijska obdobja za orodja SKIL, kupljena pred 1. februarjem, 2019:

 • Garancijsko obdobje je 2 leti ali 1 leto v primeru profesionalne ali podobne uporabe.
 • Garancijsko obdobje za baterije je 6 mesecev.
 • Garancijsko obdobje začne veljati na dan, ko orodje kupi prvi kupec, kar se ugotavlja z datumom originalnega dokazila o nakupu.

3. Garancija ne velja za naslednje primere:

 • Deli, ki se obrabijo in izrabijo zaradi običajne uporabe oziroma na katere vpliva naravna obraba in izraba, kot tudi okvare na orodju, ki nastanejo zaradi obrabe in izrabe delov pri običajni uporabi ali zaradi naravne obrabe in izrabe.
 • Okvare na orodju, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, neustreznega načina uporabe, uporabe v neobičajnih okoljskih pogojih oziroma zaradi neobičajnih pogojev uporabe, preobremenitve ali neustreznega vzdrževanja.
 • Okvare na orodju, ki nastanejo zaradi uporabe pribora ali delov, katerih ni izdelal proizvajalec SKIL.
 • Predelana orodja oziroma orodja z dodelavami.
 • Manjši upadi želene kakovosti, ki bistveno ne spremenijo vrednosti in uporabnosti orodja.

4. Nudimo šestmesečno garancijo za nedvomne napake v materialu ali izdelavi akumulatorskih baterij, kljub temu da akumulatorske baterije spadajo med dele z obrabo in izrabo.

5. Odpravili bomo vsako okvaro, za katero bomo priznali veljavnost garancije, in sicer z brezplačnim popravilom orodja v okvari ali z njegovo zamenjavo (s podobnim modelom, če je to možno). Zamenjana orodja ali deli postanejo naša last.

6. Garancijske zahtevke lahko posredujete samo v garancijskem obdobju. Orodje z okvaro, brez pribora ali posebnega kovčka, je treba skupaj z izvirnim računom, na katerem sta razvidna datum nakupa in opis izdelka, predložiti prodajalcu oziroma predstavniku enega od storitvenih centrov za stranke, navedenih na spletni strani www.skileurope.com. Garancija ne velja za orodja, ki so bila delno ali popolnoma razstavljena. Če kupec pošlje orodje prodajalcu ali storitvenemu centru za stranke z dostavno službo, stroške prevoza in tveganje prevzema kupec sam.

7. Vsak neupravičen zahtevek za odpravo napake oziroma okvare po teh garancijskih pogojih bo zavrnjen.

8. Zgornji garancijski pogoji ne veljajo za naslednje številke modelov:

1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110

Za garancijske pogoje, ki veljajo za ta orodja, se obrnite na svojega prodajalca.

Ta garancija velja za orodja, kupljena in rabljena v Evropi.

Garancijska izjava je urejena v skladu z zakoni Nizozemske, izvzemši konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nizozemska

Marca 2019