Skip to content

Underhålla häng- och stuprännor (tips)

Att låta någon annan göra jobbet kan bli kostsamt. Med rätt förberedelser kan du göra mycket själv. Du sparar tid och pengar genom att använda de praktiska steg för steg-anvisningar  som ni hittar på SKILs hemsida. Dessa steg för steg-anvisningar är indelade i kategorier efter olika typer av uppgifter i och omkring hemmet, med tydliga förklaringar i bokstavsordning.Med ett klick på någon av våra steg för steg-anvisningar eller gör det själv-tips är du klar att komma igång omedelbart!

 1. Regelbunden kontroll

  En hängränna består i huvudsak av rännan och ett stuprör. Rännans och stuprörets fästen bör regelbundet kontrolleras. Trasiga fästen kan göra att hängrännans lutning ändras, vilket kan göra att regnvattnet rinner undan dåligt eller inte alls.

 2. Olika typer av hängrännor

  Hängrännor har oftast ett halvrunt eller rektangulärt tvärsnitt. De monteras med fästen längs takkanten eller vid takfötter eller träbjälkar. I äldre hus är ibland hängrännan täckt av en träinfattning stödd på träklossar.

 3. Avrinning

  Hängrännan måste luta tillräckligt för att regnvattnet ska rinna undan ordentligt. Lutningen mot stupröret ska vara c:a 3 mm per längdmeter.

 4. Lövsil

  En hängränna är en naturlig uppsamlingspunkt för löv, skräp och fågelbon. Kan regnvattnet inte rinna undan tillräckligt snabbt vid ett häftigt regn kommer den att svämma över. Det kan medföra läckage på oväntade ställen. Man kan förhindra de flesta problem genom att sätta en lövsil på stupröret. Det håller det grövsta skräpet borta så att stupröret inte sätts igen så snabbt. För att lövsilen inte ska sättas igen helt måste den rengöras regelbundet.

 5. Igensättningar

  Igensättningar är lätta att ta bort genom att ta bort skyddet och rengöra avloppet.
  Om själva det underjordiska avloppet är igensatt kan man försöka rengöra det med hjälp av en böjlig avloppsrensare. Skölj efteråt igenom avloppet med en trädgårdsslang. Man kan även använda en högtrycksspruta för att rensa undan det skräp som orsakat igensättningen. Det är viktigt att avloppsrören i marken har tillräcklig lutning och att det inte finns något lokalt nerryck som kan göra att skräp ansamlas i bottnen av röret. En lutning på 1 cm per meter räcker.

 6. Små hål och sprickor

  Belastning och surt regn kan angripa plåthängrännor och leda till små hål eller sprickor. Om det skulle hända behöver man inte alltid byta hängrännan – det är oftast ganska lätt att laga den befintliga hängrännan. Man måste också regelbundet kontrollera att svetsfogarna inte har några sprickor.

 7. Små lagningar

  Små hål kan tätas med hjälp av böjligt trådnät med en bitumenbeläggning på undersidan. Rengör först hängrännan noggrant och värm sedan trådnätet med en varmluftpistol eller blåslampa tills bitumenet smälter. Tryck sedan materialet stadigt på plats och ytbehandla med takspackel.

 8. Stora lagningar

  Stora hål och sprickor kan lagas med två lager bitumenbeläggning. Rengör först hängrännan noga. Applicera sedan det första skiktet utspädd beläggning med en borste och lägg en bit elastiskt tyg över fogarna. Så snart beläggningen är torr applicerar man ett andra lager outspädd beläggning.

Beoordeling

Beoordeel deze stapsgewijze beschrijving.

Underhålla häng- och stuprännor (tips)

4.5
4.5 of 5

90 Aantal stemmen

 • 5
  65
 • 4
  15
 • 3
  2
 • 2
  1
 • 1
  7