Skip to content

Vedligeholdelse af tagrender (tips)

Det kan koste mange penge at få andre til at udføre et job for dig. Men med den rigtige indstilling kan du gøre mange ting selv. Du vil spare tid og penge ved at bruge de praktiske gør-det-selv-instruktioner, som du finder på SKIL hjemmesiden.

Disse trin-for-trin-instruktioner inddeles i kategorier for de forskellige typer opgaver i og omkring hjemmet, og giver dig præcise forklaringer fra A til Z.

 1. Regelmæssig kontrol

  Overordnet betragtet består et drænsystem af tagrender og nedløbsrør. Det skal kontrolleres regelmæssigt, at tagrenden og nedløbsrøret sidder forsvarligt fast og er intakte. Beskadigede beslag kan bevirke, at tagrendens placering eller hældning ændres, så den ikke længere er i stand til at lede nedbør ordentligt væk.

 2. Typer af tagrender

  Tagrender er som regel udført med et halvcirkelformet eller rektangulært tværsnit. De monteres med beslag i tagkanten, til tagskægget eller en træbjælke. I ældre huse kan tagrenden være dækket af en indeslutning af træ fastholdt af træklodser.

 3. Afvanding

  Tagrenden skal have tilstrækkelig hældning til, at nedbøren løber af sig selv. Tilstræb en hældning på 3 ‰ (3 mm på 1 m).

 4. Løvriste

  En tagrende har tendens til at blive fyldt med visne blade, affald og fuglereder. Hvis nedbøren efter en kraftig regnskylle ikke kan afledes hurtigt nok, løber tagrenden over. Så opstår der pludselig lækager på helt uventede og som regel generende steder. Du kan forebygge de fleste problemer med at sætte en løvrist i nedløbsrøret. Den tilbageholder det meste grove smuds, så nedløbsrøret ikke så nemt bliver blokeret. Løvristen skal rengøres regelmæssigt, så den ikke stopper til.

 5. Tilstopninger

  Tilstopninger er lige til at fjerne ved at tage dækslet af og fjerne eventuelt smuds. Hvis drænrøret efter nedløbsrøret er blokeret, så prøv at trække det igennem med en rengøringsspiral. Bagefter spules røret igennem med en haveslange. Du kan også benytte en højtryksrenser til at fjerne det smuds, der er skyld i tilstopningen. Det er vigtigt at lægge drænrør, så de har tilstrækkelig hældning, og der opstår lokale lavpunkter, hvor smuds kan hobe sig op. En hældning på 10 ‰ = 10 mm per m er som regel nok.

 6. Små huller og revner

  Mekanisk belastning og sur regn er med til at nedbryde en zinktagrende, så der opstår bittesmå huller eller revner. Hvis det sker, er det ikke altid nødvendigt at udskifte tagrenden. Den gamle tagrende er tit ganske nem at reparere. De loddede sammenføjninger skal regelmæssigt efterses for revner.

 7. Småreparationer

  Små huller kan tætnes med fleksibelt væv belagt med bitumen på undersiden. Først renses tagrenden omhyggeligt, og derefter varmes vævet med en varmepistol eller blæselampe, så bitumenen smelter. Derefter trykkes materialet solidt på plads og tætnes med en speciel fugemasse til tage.

 8. Større reparationer

  Stort huller og revner kan repareres med to lag bitumen. Start med at rense tagrenden omhyggeligt. Derefter påføres det første lag fortyndet belægning med en pensel, og der anbringes et stykke elastisk væv over samlingerne. Så snart belægningen er tør, påføres et lag ufortyndet belægning.

Bedømmelse

Bedøm denne trin for trin beskrivelse.

Vedligeholdelse af tagrender (tips)

4.5
4.5 of 5

90 Antal stemmer

 • 5
  65
 • 4
  15
 • 3
  2
 • 2
  1
 • 1
  7