Skip to content

När man ska använda inställbart varvtal på en slipmaskin

  1. När man ska använda inställbart varvtal på en slipmaskin

    Slipvarvtalet kan ställas in med knappen. I allmänhet är lågt varvtal att föredra för slipning av plana ytor, medan högt varvtal är bättre om du behöver snabb materialavverkning. Högre varvtal är inte nödvändigtvis bättre för alla jobb. För slipning av exempelvis målade ytor är lågt varvtal vanligen bäst. Lågt varvtal ger mindre värmeutveckling och minskar därmed risken att färgen ska smetas ut eller sätta igen slippapperet. Det är med andra ord viktigt att välja slipvarvtal utifrån förutsättningarna för varje enskilt jobb.