Skip to content

Kedy treba používať variabilné otáčky na brúske

  1. Kedy treba používať variabilné otáčky na brúske

    Rýchlosť obrusovania môžete nastaviť tlačidlom. Všeobecne platí, že nízka rýchlosť je ideálna pre rovné povrchy a vysoká rýchlosť pre prípady, keď potrebujete rýchlejšie obrúsenie. Vyššia rýchlosť brúsenia nie je v praxi vždy najlepšia. Nízka rýchlosť sa, napríklad, uprednostňuje pri obrusovaní natrených povrchov. Tým sa zabraňuje tomu, aby sa náter zahrial a začal tiecť alebo upchal brúsny papier. Musíte teda zvážiť optimálnu rýchlosť brúsenia pre každú konkrétnu prácu.