Skip to content

Hur stor cirkelsåg ska man köpa?

  1. Hur stor cirkelsåg ska man köpa?

    Alla cirkelsågar är konstruerade för en viss klingstorlek och endast den storleken kan användas. Klingstorleken styr det maximala sågdjupet. Var noga med att välja en såg som klarar att såga det djup som krävs. Vanliga sågdjup för cirkelsågar är 40, 55 och 66 mm.