Skip to content

Какъв размер циркулярен диск да купим?

  1. Какъв размер циркулярен диск да купим?

    Всеки циркуляр е предназначен за конкретен размер на циркулярния диск и с него може да бъде използван само този размер. Размерът на диска определя максималната дълбочина на рязане. Постарайте се да изберете циркуляр, който реже на нужната дълбочина за работата, която искате да свършите. Най-разпространените дълбочини на рязане на циркулярите са 40 мм, 55 мм и 66 мм.