Skip to content

Riktige temperatur- og luftstrøminnstillinger

  1. Riktige temperatur- og luftstrøminnstillinger

    Den riktige temperaturinnstillingen for en varmepistol avhenger av jobben. Luftstrøminnstillingen er også viktig. Innstillingene avhenger av materialet og av hvor fort du arbeider. Du får de beste resultatene med riktig temperatur- og luftstrøminnstillinger.
  2. Vanligvis er varmepistolens høyeste temperaturinnstilling egnet for lodding eller tining av vannrør, og kan også brukes til å fjerne maling. De lavere innstillingene er perfekte for å tørke maling og forme plast. Gjør alltid en test på en lite synlig del av arbeidsstykket ved lav temperatur, og øk temperaturen gradvis til du får riktig resultat. Det vil komme an på jobben. Når du f.eks. fjerner lakk eller maling med en varmepistol, vil du se at malingen mykes opp og at bobler begynner å dannes når riktig temperatur er nådd. Det skal være lett å skrape malingen av. Hvis du ønsker å lodde kobberrør med en varmepistol, vet du at du har riktig temperatur når loddetråden begynner å smelte i skjøtene.
  3. Igjen bør man teste flere ulike varmeinnstillinger på varmepistolen for å få et best mulig resultat. Hvis du vil varme opp en bestemt del av arbeidsområdet mens du lodder eller sveiser f.eks. små trykkplater, bør du vanligvis arbeide med en svak luftstrøm. Grunnen til dette er at du ikke ønsker å varme opp resten av overflaten. Hvis du bruker en varmepistol til å tenne en grill eller til å fjerne maling fra et stort overflateområde, vil en høy luftstrøm fungere best. Du må imidlertid justere luftstrømmen så snart du kommer nær skjøre deler, f.eks. når du fjerner maling fra en vindusrute.