Skip to content

Velg tre

Det kan fort bli dyrt hvis du skal få noen andre til å gjøre jobben for deg. Men riktig fremgangsmåte er det heldigvis mye du kan gjøre selv. Du sparer både tid og penger når du følger de enkle, trinnvise instruksjonene i SKIL nettsiden. De trinnvise instruksjonene er inndelt i kategorier med ulike typer jobber i og rundt hjemmet, og du får tydelige forklaringer fra A til Å.Klikk på en trinnvis instruksjon, og så er det bare å gå i gang!

 1. Velg tre

  Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt – dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter som egner seg til trehus, er bøk, eik, lønn og store bartrær. Et tre med en sterk, robust stamme, tunge grener og dype, godt forankrede røtter danner et godt fundament for trehuset. Treet bør ikke vise tegn til sykdom eller parasitter som kan svekke trehuset. Hvis du ikke er sikker på om treet ditt egner seg, er det en god idé å rådføre seg med en ekspert. Han eller hun vet alt om trepleie og hvordan sykdom og parasitter kan behandles, og kan hjelpe deg med å velge det rette treet før du begynner å bygge trehuset!

 2. Finn ut om du trenger tillatelse

  Før du går i gang, bør du finne ut om du trenger tillatelse til å bygge et trehus. Om nødvendig kontakter du kommunen for å høre om det finnes noen lokale reguleringer, forskrifter eller andre forhold som kan påvirke trehuset, som høyderestriksjoner. Det kan hende du må søke om tillatelse før du setter opp et trehus. Det kan også være restriksjoner hvis du har vernede trær i hagen.

  Det er også en god idé å kontakte naboene først. På denne måten unngår du å få klager senere, i tillegg til at det vil bidra til at dere bevarer det gode naboskapet. Trehuset kan ødelegge utsikten fra huset deres, eller det kan være uønsket innsyn fra trehuset. Du bør også kontakte forsikringsselskapet for å forsikre deg om at trehuset dekkes av boligforsikringen din. Hvis det ikke er tilfelle, vil ikke tap eller skader som forårsakes av trehuset, være forsikret.

 3. Velg riktig plassering

  Når du har valgt det best egnede treet, kan du bestemme hvilken type trehus du vil bygge. Til et standard trehus på 3 x 3 meter velger du et tre med en stamme med en diameter på minst 30 cm. Du kan bruke et målebånd og beregne diameteren ved å ta et mål rundt hele stammen der du vil bygge trehuset. Deretter deler du resultatet med π (3,14) for å få diameteren. Det er også viktig at du først finner ut hvordan trehusets fundament skal være plassert i treet. Ta mål og finn ut nøyaktig hvor du må skjære ut åpninger i stammen og grenene. La det være rikelig med plass rundt trestammen. Tykkelsen på bærebjelkene vil avhenge av de spesifikke forholdene og størrelsen på plattformen.

 4. Støtte trehuset

  Det er flere måter å støtte trehuset på. Uansett hvilken metode du velger, må du huske at treet vil bevege seg fra side til side med vinden. Så pass på at trehuset ikke tar skade av denne bevegelsen. Her er tre forslag til hvordan du kan støtte trehuset:

  1) Fastskrudd til treet
  Dette betyr at bærebjelkene på plattformen skrus fast rett på trestammen. Dette er den vanligste måten å støtte plattformen på. Men denne metoden har også størst sannsynlighet for å skade treet, selv om du kan minimere risikoen ved å bruke de rette materialene.

  2) Den “flytende” metoden
  Med denne metoden henger trehuset fra sterke, høye grener med tau, kabler eller kjettinger. Denne metoden virker imidlertid ikke med alle typer trær, og den er ikke beregnet på å støtte et tungt trehus. Men den er ideell hvis du for eksempel bare skal ha en plattform uten tunge vegger.  

  3) Bruke støttestolper
  Støttestolpene graves ned i bakken nær treet, og de festes ikke til selve treet. Du må la det være massevis av plass rundt plattformen, slik at treet kan bevege seg fritt i vinden. Med denne metoden er sannsynligheten for at treet skades, minst.

 5. Tilgang til trehuset

  Før du begynner å bygge trehuset, må du bestemme deg for hvordan dere skal klatre opp i huset. Ha barnas sikkerhet i mente! Det må være mulig å komme seg trygt opp i trehuset. Det er en rekke måter å gjøre dette på:

  1) Taustige
  Denne stigen kan du lage av tau og en rekke korte trinn som festes til tauet, det ene under det andre, helt ned til bakken. Du må bli vant til å bruke en taustige, og den kan føles litt vinglete når du klatrer opp.

  2) En fastmontert stige
  Dette er en standard stige som du får kjøpt overalt. Den gir dere en rask og enkel måte å klatre opp i trehuset på.

  3) Fastmonterte trapper
  Fastmonterte trapper er den tryggeste måten å komme seg opp i trehuset på. Hvis du bestemmer deg for å satse på fastmonterte trapper, er det en god idé å legge til et rekkverk på siden av trappen som ekstra sikkerhet.

 6. Hindringer

  Skal du bygge trehuset rundt grener som er i veien, eller er det best å fjerne dem? Hindringer kan påvirke utformingen av trehuset. Det kan ofte være en utfordring å endre utformingen for å lage rom for treets uregelmessigheter. Men når huset er ferdig, vil du kunne se tilbake på arbeidet med tilfredsstillelse!

 7. Sikkerheten først

  Før du begynner å bygge trehuset, må du huske at risikoen for å falle ned, er den største faren. Du kan iverksette følgende tiltak for å redusere denne risikoen:

  1) Ikke bygg trehuset for høyt oppe
  Å bygge trehuset for høyt kan være farlig hvis det skal brukes av barn. Så ikke bygg plattformen høyere oppe enn 1,5 til 2,5 meter.

  2) Bygg et sikkerhetsgjerde eller rekkverk rundt plattformen
  Et sikkerhetsgjerde eller et rekkverk rundt plattformen vil bidra til å hindre at barna faller ned. Et sikkerhetsgjerde eller rekkverk rundt plattformen bør være 70 til 90 cm høyt, med en avstand mellom de loddrette sprossene på maks 10 til 15 cm.

  3) Gjør overflaten under treet mykere
  Du kan legge myke, naturlige materialer som treflis på bakken nedenfor trehuset. Dette vil ikke hindre et fall, men det sikrer en mykere landing!

 8. Festepunkter

  Et tre med V-formede grener gir ekstra sterk støtte til trehuset, og det betyr at du har fire festepunkter i stedet for bare to. Bor hull i de fire festepunktene på grenene som ligger overfor hverandre. Bruk en 10 mm bor, og pass på at hullene er vannrette og i samme høyde (A). Hvis festehullene ikke står helt på linje, kan det føre at plattformen ikke blir plan.

 9. Bærebjelker

  Mål avstanden mellom festehullene på begge sider av grenene på treet, og merk av denne avstanden (A) på de to bærebjelkene. Pass på at avstanden er den samme både på venstre og høyre side av bærebjelkene. Med utgangspunkt i dette referansepunktet tegner du en 5 cm lang strek til venstre og høyre (total lengde 10 cm), og merker endene på denne streken. Gjør det samme på den andre siden av bjelken. Bor to 12 mm hull på begge sider av de merkede endene på strekene du tegnet opp. Deretter bruker du stikksagen til å sage ut et 12 mm bredt spor mellom de to borede hullene. Dette er nødvendig for at treet skal kunne bevege seg fritt i vinden uten at trestammen sprekker eller plattformen skades.

 10. Bærebjelker (forts.)

  Fest de to bærebjelkene til treet ved den oppmerkede høyden. Bruk fire skinneskruer (treskruer med sekskantet hode) med en størrelse på 12 mm og en lengde på 200 mm. Legg skiver mellom skruene og bærebjelkene. Gjenta dette på den andre bærebjelken på motsatt side av trestammen. Pass på at begge bærebjelkene er i samme høyde og står parallelt. Ved å forhåndsbore festehullene unngår du at trestammen og grenene, men også bærebjelkene, sprekker. Hvis trehuset har en relativt høy totalvekt, kan du vurdere å bruke tykkere og sterkere bærebjelker.

 11. Tverrbjelker

  Monter fire tverrbjelker på 50 x 150 mm, slik at de er parallelle, og slik at det er like stor avstand mellom hver av dem. Fest disse tverrbjelkene med 80 mm lange sponplateskruer. Fest deretter to bjelker på 50 x 150 mm til endene på de fire tverrbjelkene med 80 mm lange sponplateskruer.

  Merk: Plattformen må stå i rett vinkel på de to bærebjelkene, for ellers vil ikke gulvplankene være rette når du monterer dem senere.

 12. Bjelkestøttende braketter

  Fest plattformen til tverrbjelkene med åtte bjelkestøttende braketter. Pass på at hele strukturen er helt plan, og at alle hjørnene mellom bjelkene står i rett vinkel på hverandre. Fest fire bjælkestøttende braketter til de to sidene av plattformen.

 13. Bærebjelker under plattformen

  Plattformen er fortsatt litt ustabil, men vi skal sikre den med to bærebjelker på 30 x 100 mm. Disse bjelkene festes med to braketter til den øverste siden av plattformen. Undersiden av bærebjelkene festes til grenene på treet.

  Sag de øverste sidene av bærebjelkene i riktig størrelse i en vinkel på ca. 45°, avhengig av forholdene. Fest bærebjelkene til plattformens innside, også denne gangen med to bjelkestøttende braketter. Fest de to overlappende bærebjelkene sammen nederst med en 100 mm lang M8 bolt eller gjengestang. Bruk skiver mellom bærebjelkene og boltene.

 14. Monter gulvplankene i trehuset

  Finn ut hvor du må sage ut åpninger i gulvplankene slik at de passer fint rundt trestammen og grenene. La det være en avstand på ca. 10 mm mellom plankene. Om nødvendig bruker du stikksagen til å lage runde åpninger der hvor trestammen og grenene går gjennom gulvet. Fest endene på gulvplankene med minst to skruer. Bruk en gardintrapp eller stige til denne jobben, og sørg for at gulvet er fritt for splinter når du er ferdig.

 15. Gjerde rundt trehuset

  Monter 80 cm høye stolper i hvert hjørne av plattformen til gjerdet. Lag hjørnene på gjerdet med to planker på 60 x 10 mm. Du kan bruke tykkere tre hvis du vil, men husk at den totale vekten også er viktig for stabiliteten. Fest disse plankene med skruer gjennom sidene. Fest tverrstengene, laget av planker på 60 x 10 mm, på toppen av disse loddrette stolpene. Sag tverrstengene i riktig størrelse med en vinkel på 45° (se detaljert visning på sirkelen på tegningen). Deretter skrur du fast tverrstengene på toppen av stolpene, før du fortsetter med de loddrette sprossene. Skru sprossene fast med forsenkede sponplateskruer, og la det være en avstand på ca. 10 cm mellom hver av dem. Sikkerheten har førsteprioritet, særlig med (små) barn!

 16. Fastmonterte trapper

  Bygg solide, pålitelige trapper som monteres fast til siden av plattformen. Skal vinkelen på trappene til en plattform med en høyde på 2,5 meter være trygg, må den nederste delen av trappene være ca. 1,35 til 1,80 meter foran toppen. Lag trappene med stolper på 50 x 10 mm og med trinn på 50 x 12 mm. Du må velge en bredde og lengde på trappene som er tilpasset dine egne forhold. Fest trinnene til stolpene med like stor avstand, og merk av hvor hvert trinn skal festes. Du kan feste klosser til stolpene med skruer, slik at du deretter kan skru trinnene fast på toppen av disse klossene. Eller du kan lage sporer i stolpene med en dybde på 25 eller 30 mm og deretter skyve trinnene inn i disse sporene. Sag stolpene og trinnene i riktig lengde, og fest dem med skruer og lim.

 17. En hytte med tre vegger

  Du kan bygge trehuset i ulike utforminger, for eksempel med tre vegger og et tak laget av bølgeblikk. Men du kan også ganske enkelt lage et tak av en solid plastplate støttet av trebjelker, eller du kan feste et lite campingtelt på plattformen.

 18. A-rammen

  Vi skal lage et trehus basert på en A-ramme med en helning på 60°. Du kan lage dette trehuset med de samme stolpene som du brukte tidligere. Du må justere høyden og bredden slik at de passer dine egne forhold. Hvis en av grenene må gå gjennom taket, må du feste en ekstra bjelke med en tverrbjelke.

 19. Gjør taket vanntett

  Du kan gjøre taket på trehuset 100 % vanntett ved å stifte tykk plastfilm til A-rammen før du fester taksteinene eller plankene.

 20. Fullfør trehuset

  Skru de første takplankene fast på toppen av A-rammen, og skyv deretter de andre plankene under dem. Skru takplankene på plass i et overlappende mønster. Sag de fremre og bakre veggene i riktig størrelse, med vinduer om ønsket, og skru dem fast til A-rammen. Forhåndsbor skruehullene, og bruk forsenkede skruer slik at du får et jevnt resultat.

 21. Trinn tips

  Hvis du vil gjøre trehuset værbestandig, eller hvis du bare vil at det skal se penere ut, kan du vurdere å ikke bare bruke lakk, men også gi det et strøk med kinesisk treolje. Denne oljen er ikke-toksisk og beskytter treet. Den brukes av fagfolk, og det er en av de beste naturlige overflatebehandlingene som finnes. Du kan også vurdere å male trehuset i de samme fargene som ditt eget hus!

Vurdering

Vurder dette trinnvise beskrivelsen.

Bygge et trehus

4.1
4.1 of 5

2641 Antall stemmer

 • 5
  1605
 • 4
  418
 • 3
  156
 • 2
  85
 • 1
  377