Skip to content

Boomhut bouwen

Getting someone else to do a job for you can be costly. But with the right approach you can do a lot by yourself. You’ll save time and money by using the handy step-by-step instructions that you’ll find on the SKIL website. These step-by-step instructions are divided into categories relating to the different kinds of jobs in and around the home, and give you clear, A to Z explanations.

Just click on one of our step-by-step instructions and you’ll be able to get started right away!

 1. Boom selecteren

  Kies de juiste boom qua structuur en kijk bij het selecteren van de boom ook naar de gezondheid ervan. Dit is absoluut noodzakelijk voor een goede constructie van de boomhut. Geschikte bomen voor een boomhut zijn o.a. beuk, eiken, ahorn, esdoorn en grote zilverspar. Een ideale basis is een sterke en robuuste stam met zware takken, en wortels die diep en goed in de grond zijn verankerd. De boom mag geen tekenen van ziekte of parasieten hebben, die de boomhut kunnen verzwakken. Als je hier niet zeker van bent, is het een goed idee om een expert uit te nodigen. Deze is kundig op het gebied van preventie en behandeling van boomziekten en –plagen. Zo kies je de juiste boom, voordat je de boomhut gaat bouwen.

 2. Toestemming controleren

  Controleer van tevoren of je toestemming nodig hebt voor het bouwen van de boomhut. Neem eventueel contact op met je gemeente en informeer naar de lokale verordeningen of zaken die relevant kunnen zijn voor je boomhut, zoals hoogtebeperkingen. Soms is het nodig om een vergunning aan te vragen voor de boomhut. Als je beschermde bomen op je perceel hebt staan, kunnen er beperkingen gelden.

  Neem ook even contact op met je buren, dit voorkomt toekomstige klachten en zorgt voor een goede verstandhouding met je buren. De boomhut kan hinderlijk zichtbaar worden vanaf hun woning, of je hebt vanuit de boomhut uitzicht op hun privé vertrekken. Neem ook contact op met je verzekeringsagent, om ervoor te zorgen dat de boomhut is gedekt door je inboedel of opstalverzekering. Is dat niet het geval, dan wordt elke mogelijke schade die veroorzaakt wordt door de boomhut, niet gedekt door je verzekering.

 3. De juiste positie kiezen

  Nadat je de meest geschikte boom hebt uitgekozen, kun je bepalen wat voor een soort boomhut je gaat maken. Voor een standaard 3x3 meter boomhut, kies je een boom met een stam van minimaal 30 centimeter in doorsnede. Bereken de diameter door de omtrek van je boom met een meetlint of rolmaat te meten op de plaats waar je de boomhut gaat bouwen. Deel dat getal door “pi” (3,14) voor de diameter. Het is ook belangrijk om van te voren inzicht te krijgen hoe de basis van de boomhut gepositioneerd wordt. Meet nauwkeurig waar de stam en takken uitgespaard moeten worden. Laat voldoende ruimte vrij rond de stam van de boom. De dikte van de draagbalken is afhankelijk van de situatie en het formaat platform.

 4. Ondersteuning van de boomhut

  Er zijn verschillende manieren om de boomhut te ondersteunen. Bij elke methode is het belangrijk te weten dat de boom zal bewegen met de wind. Je moet ervoor zorgen dat de boom en boomhut niet beschadigen door de wind. Er zijn een aantal ondersteuningsuitvoeringen mogelijk:

  1) Vastschroeven aan de boom
  Vastschroeven van de draagbalken van het platform, rechtstreeks in of door de boomstam, is de meest gebruikelijke manier om het platform te ondersteunen. Deze manier is echter de meest schadelijke voor de boom. Je kunt de schade beperken door gebruik van de juiste materialen.

  2) De zweefmethode
  Bij deze manier wordt de boomhut opgehangen aan sterke en hoge takken. Met behulp van touw, kabels of kettingen hang je de boomhut in de boom. Deze methode werkt niet voor elk soort boomhut, en is niet bedoeld voor het dragen van zwaar materiaal. Het is wel geschikt voor enkel een platform zonder zware opbouw.

  3) Met ondersteuningspalen
  Deze palen worden ingegraven dichtbij de boom, maar ze zijn niet verbonden aan de boom zelf. Je laat rondom ruimte over op het platform, zodat de boom vrij kan bewegen in de wind. Deze manier is het minst schadelijk voor de boom.

   

 5. Toegang boomhut

  Voordat je de boomhut gaat bouwen, moet je eerst weten hoe je boven in de boomhut komt. Denk hierbij aan de veiligheid van je kinderen. De toegang tot de boomhut moet veilig en stevig zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  1) Touwladder
  Deze ladder kan je maken van touw en een aantal korte treden, die onder elkaar worden opgehangen tot aan de grond. Je moet er handigheid in hebben en het is een beetje wiebelig om te klimmen.

  2) Vaste ladder
  De standaard verkrijgbare ladder. Deze is zo in de handel verkrijgbaar en hiermee klim je snel en eenvoudig in de boomhut.

  3) Vaste trap
  Een vaste trap is de veiligste methode om toegang te krijgen tot de boomhut. Als je kiest voor een vaste trap, maak dan een leuning aan de zijkant voor extra veiligheid.

 6. Obstakels

  Bouw je rondom hinderlijke takken, of verwijder je deze? Obstakels kunnen de vorm van de boomhut beïnvloeden. De boomhut aanpassen aan de grillige vorm van de boom is vaak een uitdaging, maar het geeft voldoening als je klaar bent.

 7. Veiligheid voorop

  Voordat je begint met het bouwen van de boomhut, moet je bedenken dat het risico om te vallen, het grootste gevaar is van een boomhut. Neem de volgende maatregelen in acht om dit gevaar te verminderen:

  1) Bouw niet te hoog
  Je boomhut te hoog bouwen, kan gevaarlijk zijn als de boomhut wordt gebruikt door kinderen. Plaats daarom het platform niet hoger dan 1,5 tot 2,5 meter.

  2) Hekwerk rondom
  Bouw een veilige reling of hek. Het hekwerk is er om ervoor te zorgen dat de kinderen er niet van af kunnen vallen. Een veilige reling of hekwerk rondom het platform is 70 tot 90 cm hoog, met een tussenruimte van de spijlen van 10 tot 15 cm.

  3) Zachte ondergrond
  Rondom het gebied onder de boomhut kan je werken met zachte, natuurlijke materialen zoals houtsnippers. Dit voorkomt niet het vallen op zich, maar zorgt wel voor een zachte landing.

 8. Ankerpunten

  Een boom die vertakt is in een V-vorm geeft een extra sterkte en goede ondersteuning, waardoor je vier ankerpunten hebt in plaats van twee. Boor op de vier locaties de ankerpunten aan weerszijden van de vertakking. Met een 10mm boor zorg je ervoor dat de gaten waterpas en op dezelfde hoogte worden aangebracht (A). Als ze niet goed met elkaar corresponderen, komt het platform scheef te hangen.

 9. Steunbalken

  Meet de afstand tussen de gaten aan beide zijden van de vertakking van de boom en breng die afstand (A) over op de twee steunbalken. Zorg dat de afstand aan de linker- en de rechterzijde van de steunbalk gelijk is. Trek vanuit dit meetpunt links en rechts een lijn van 5cm, met een totaal van 10cm en markeer deze. Doe hetzelfde aan het andere uiteinde van de balk. Boor twee gaten van 12mm aan beide zijden van de markering. Zaag vervolgens met een decoupeerzaag een 12mm brede sleuf tussen de beide boorgaten. Dit is nodig, omdat de boom met zijn vertakking onafhankelijk moet kunnen meedeinen in de wind, zonder te scheuren of het platform te beschadigen.

 10. Steunbalken (vervolg)

  Monteer de twee steunbalken op de gemarkeerde hoogte op de boom, met vier houtdraadbouten van 12mm en 200mm lang. Plaats sluitringen tussen de houtdraadbout en de steunbalk. Herhaal dit met de andere steunbalk aan de tegenoverliggende zijde van de romp. Zorg ervoor dat beide steunbalken op gelijke hoogte en afstand met elkaar komen. Door voor te boren voorkom je scheuren in boom en steunbalken. Je kunt bij een hoger totaalgewicht van de boomhut overwegen om zwaardere steunbalken te nemen.

 11. Dwarsbalken

  Monteer vier dwarsbalken van 50x150mm, op gelijke afstand en loodrecht tegenover elkaar. Bevestig de dwarsbalken met spaanplaatschroeven, met een lengte van 80mm. Bevestig twee 50x150mm balken op de kopse kant, tegen de vier dwarsbalken. Schroef ze op hun plaats vast met spaanplaatschroeven van 80mm.

  Let op: het platform moet haaks liggen op de twee steunbalken, anders komen later de vloerdelen niet recht te liggen.

 12. Balk-ankers monteren

  Fixeer het platform op de dwarsbalken met acht balk-ankers. Let op dat het geheel loodrecht en haaks staat. Monteer op de twee zijkanten van het platform vier balkdragers.

 13. Steunbalken onderzijde

  Het nu nog een beetje wiebelige platform, gaan we ondersteunen met twee steunbalken van 30x100mm. De steunbalken worden vastgezet met twee beugels aan de bovenzijde van het platform. Op de boomvertakking zet je de onderzijde van de steunbalken vast.

  Zaag het bovengedeelte van de steunbalk op maat onder een hoek van ±45 graden. Deze hoek is afhankelijk van jouw situatie. Bevestig aan de bovenzijde de steunbalken aan de binnenkant van het platform en gebruik daarvoor weer twee balkdragers. Maak de twee overlappende steunbalken onder aan elkaar vast met een 100mm lange M8 bout of draadeind. Gebruik sluitringen tussen de steunbalken en de bouten.

 14. Vloerdelen boomhut monteren

  Kijk waar je rond de bomen moet zagen om de vloer netjes te kunnen plaatsen. Gebruik een tussenliggende afstand van ±10mm tussen elke plank. Indien nodig gebruik je een decoupeerzaag om een ronde opening te zagen, waar de bomen door de vloer steken. Zet de vloerdelen aan de kopse kant met minstens twee schroeven vast. Gebruik tijdens dit karwei een trap of ladder en werk de vloer zonder splinters netjes af.

 15. Hekwerk

  Monteer op elke hoek staanders voor het hekwerk, op de hoogte van 80cm. Vorm een hoek met twee latten van 60x10mm. Je kunt zwaardere latten nemen, maar het totaalgewicht speelt ook een rol in de stabiliteit. Schroef deze latten aan de zijkant vast. Bevestig de leuningen op deze verticale staanders. Gebruik daarvoor een lat van 60x10mm. De leuningen zaag je netjes sluitend, onder hoek onder 45 graden. Zie aanduiding in de cirkel op de tekening. Schroef vervolgens de leuningen op de staanders vast. Bevestig hierna de verticale spijlen, met een tussenruimte van ±10cm. Schroef alle spijlen vast met verzonken spaanplaatschroeven. Veiligheid is een eerste prioriteit, vooral bij (kleine) kinderen!

 16. Vaste trap

  Bouw een betrouwbare vaste trap tegen de zijkant van het platform. De veiligheidshoek waarop de trap komt te staan, is bij een hoogte van 2,5 meter ongeveer 1,35 tot 1,80 meter naar voren. Maak een ladder met 50x10mm staanders en treden van 50x12mm. De breedte en lengte van de trap moet je ter plaatse bepalen. Plaats de treden gelijk verdeeld over de staanders en markeer waar elke trede moet komen. Je kunt blokjes op de staanders schroeven met daar bovenop de treden, of je maakt inkepingen in de staanders op een diepte van 25 of 30 mm, waarin je de treden kan schuiven. Zaag de staanders en treden op de juiste lengte en lijm en schroef ze vast.

 17. Hutje met drie wanden

  Je kunt voor de boomhut verschillende ontwerpen van hout maken en bouwen, zoals drie wanden met een golfplaten dakje. Maar je kunt ook eenvoudig een afdak van bouwplastic maken en spannen over een balk, of een klein kampeertentje plaatsen.

 18. Driehoek frame

  We maken gebaseerd op een A-frame een hut onder een helling van 60 graden. Deze hut kan je van dezelfde staanders maken als je eerder hebt gebruikt. De hoogte en breedte zal je moeten aanpassen aan de situatie. Als een tak door het dak doorgevoerd moet worden, moet je een extra balk plaatsen met een dwarsverband.

 19. Dak waterdicht maken

  Om het dak van de boomhut 100% waterdicht te maken, breng je vooraf dikke plastic folie aan over het A-frame en zet dit vast met nietjes.

 20. Afwerken

  Schroef de eerste plank aan de bovenzijde half vast en schuif daarna de volgende plank eronder. Schroef dakpansgewijs de dakplanken vast. Zaag en plaats een voor- en achterwand, eventueel met een venstertje, en schroef deze vast aan het driehoekframe. Boor de schroefgaten voor en gebruik verzonken schroefkoppen voor een glad resultaat.

 21. Stappentip

  Als je een weerbestendige boomhut wilt maken, of gewoon een meer aantrekkelijke uitstraling wilt creëren, overweeg dan naast beits Tungolie. Tungolie is niet giftig en beschermt het hout. Professionals gebruiken Tungolie en het is een van de beste natuurlijke afwerking die er bestaat. Kijk ook eens of je de boomhut in dezelfde kleurencombinatie als je huis kan schilderen.

Beoordeling

Beoordeel deze stapsgewijze beschrijving.

Boomhut bouwen

4.1
4.1 of 5

2641 Aantal stemmen

 • 5
  1605
 • 4
  418
 • 3
  156
 • 2
  85
 • 1
  377