Skip to content

Majan rakentaminen puuhun

Ulkopuolisen avun palkkaaminen työhön voi olla kallista. Oikealla asenteella voit tehdä paljon itse. Säästät aikaa ja rahaa käyttämällä käteviä vaiheittaisia ohjeita, jotka löydät SKIL-sivustolta. Nämä vaiheittaiset ohjeet on jaettu kategorioihin liittyen eri töihin kotona ja puutarhassa ja niistä löytyy selkeät ohjeistukset. Napsauta vain vaiheittaisia ohjeitamme ja pääset heti alkuun!

 1. Sopivan puun valitseminen

  Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva ja vahva perusta. Majan rakentamiseen sopivia puita ovat esimerkiksi koivut, tammet, kuuset ja isot vaahterat. Yleisesti ottaen majapuuksi sopii sellainen puu, jolla on vahva ja tukeva runko, paksut oksat sekä pitkät ja tiukasti maahan kiinnittyneet juuret. Puussa ei tulisi näkyä mitään merkkejä taudeista tai loisista, koska sellaiset puut voivat olla heikkoja. Jos et ole varma, sopiiko puu majan perustaksi, käänny asiantuntijan puoleen. He tietävät kaiken puiden sekä tautien ja loisten hoidosta, ja osaavat auttaa sinua valitsemaan oikean puun ennen kuin ryhdyt rakentamaan majaa!

 2. Varmista tarvitsetko lupaa

  Varmista ennen aloittamista, tarvitsetko luvan majan puuhun rakentamiseen. Ota tarvittaessa yhteyttä kuntasi valtuustoon ja tarkista kaikki mahdolliset paikalliset säädökset, määräykset ja muut majan rakentamiseen mahdollisesti vaikuttavat asiat, kuten vaikka korkeutta koskevat rajoitukset. Majan puuhun rakentaminen saattaa edellyttää joskus etukäteen hankittavaa lupaa. Pihassasi voi olla myös suojeltuja puita, joihin liittyy tiettyjä rajoituksia.

  Asiasta kannattaa myös keskustella ensin naapureiden kanssa. Näin vältytään myöhemmiltä valituksilta ja varmistetaan naapurisovun säilyminen. Puuhun rakennettava maja saattaa rajoittaa naapurien maisemaa tai majasta saattaa nähdä heille sisään, mikä loukkaa heidän yksityisyyttään. Suosittelemme myös, että varmistat vakuutusyhtiöstäsi, että kotivakuutuksesi kattaa myös rakennettavan majan. Mikäli maja ei kuulu vakuutuksesi piiriin, vakuutusyhtiösi ei korvaa mitään majasta aiheutuvia vahinkoja tai vaurioita.

 3. Oikean paikan valitseminen

  Kun olet valinnut majallesi parhaiten sopivimman puun, sinun täytyy valita, minkälaisen majan haluat tehdä. Jos haluat tehdä normaalin 3x3 metriä leveän majan, valitse puu, jonka rungon halkaisija on vähintään 30 cm. Voit laskea halkaisijan mittaamalla rungon ympärysmitan mittanauhalla siitä kohdasta, johon aiot rakentaa majan. Laske sitten halkaisija jakamalla saamasi ympärysmitta π:llä eli 3,14:llä. Tämän lisäksi on tärkeää tarkistaa heti alussa, miten majan lattia asettuu puuhun nähden. Mittaa tarkasti ne kohdat, joista runkoa tai oksia tarvitsee leikata. Jätä rungon ympärille riittävästi tilaa. Tukipalkkien paksuus riippuu aina tilanteesta ja lattian koosta.

 4. Majan tukeminen

  Puuhun rakennettavan majan voi tukea monella eri tavalla. Muista valitsemastasi tavasta riippumatta, että puu huojuu tuulessa sivuttaissuunnassa, joten varmista, ettei tämä liike riko majaa. Voit tukea majaasi jollain seuraavista tavoista:

  1) Kiinnittäminen puuhun ruuveilla
  Tässä menetelmässä alustan tukipalkit kiinnitetään ruuveilla suoraan puun runkoon. Tämä on yleisin tapa alustan tukemiseksi. Kyseinen menetelmä vaurioittaa kuitenkin kaikista todennäköisimmin puun runkoa, vaikkakin tätä riskiä voi pienentää käyttämällä oikeita materiaaleja.

  2) ”Kelluva” menetelmä
  Tässä menetelmässä maja riippuu vahvoihin yläoksiin kiinnitettyjen köysien, kaapelien tai ketjujen varassa. Tätä tapaa ei kuitenkaan voida käyttää kaikentyyppisissä puissa eikä se sovellu painavien majarakennelmien tukemiseen. Parhaiten se sopii sellaisille majoille, joissa on vain pelkkä alusta tai lattia, jonka päälle ei ole painavia rakenteita.

  3) Tukipaalujen käyttäminen
  Tukipaalut juntataan maahan puun viereen, eikä niitä kiinnitetä lainkaan itse puuhun. Alustan ja puun väliin tulee jättää paljon tilaa, jotta puu mahtuu liikkumaan tuulessa vapaasti. Tämä menetelmä vaurioittaa puuta todennäköisesti kaikista vähiten.

 5. Majaan pääseminen

  Muista päättää ennen majan rakentamisen aloittamista, miten majaan on tarkoitus kiivetä. Lasten turvallisuus on aina etusijalla! Majaan on oltava tukeva ja turvallinen kulkureitti. Reitti on mahdollista tehdä useilla eri tavoilla:

  1) Köysitikkaat
  Näiden tikkaiden valmistamiseen tarvitaan köyttä sekä riittävän monta lyhyttä porraspuuta, jotka kiinnitetään köyteen majasta maahan asti. Köysitikkaat saattavat vaatia hieman totuttelua, ja saattavat tuntua kiivetessä hieman ”huojuvilta”.

  2) Kiinteät tikkaat
  Tässä menetelmässä käytetään siis normaaleja tikkaita, jotka voi ostaa kaupasta valmiiksi rakennettuina tai rakentaa itse laudoista tai puusta. Kiinteiden tikkaiden avulla majaan on nopea ja helppo kiivetä.

  3)Kiinteät portaat
  Kiinteät portaat on turvallisin tapa päästä majaan. Jos päätät tehdä kiinteät portaat, niihin kannattaa rakentaa myös kaide, joka parantaa portaiden turvallisuutta.

 6. Esteet

  Kannattaako maja rakentaa sen tiellä olevien oksien ympärille vai kannattaako oksat poistaa kokonaan? Esteet voivat vaikuttaa majan suunnitteluun ja rakenteeseen. Puiden epäsäännöllinen muoto tekee suunnittelusta usein melko haastavaa puuhaa. Valmista työtä on kuitenkin mukava katsella ylpeänä ja tyytyväisenä!

 7. Turvallisuus ennen kaikkea

  Muista ennen majan rakentamisen aloittamista, että majasta putoaminen on aina kaikista suurin turvallisuusriski. Voit pienentää tätä riskiä seuraavilla tavoilla:

  1) Älä rakenna majaa liian korkealle puuhun
  Liian korkealla oleva maja voi olla vaarallinen sitä käyttäville lapsille. Älä siis rakenna majan lattiatasoa yli 1,5–2,5 metrin korkeudelle.

  2) Rakenna turva-aita tai -kaide majan lattiatason ympärille
  Alustan ympäröivä aita tai turvakaide estää lapsia putoamasta majasta. Turva-aidan tai -kaiteen tulisi olla on 70–90 cm korkea ja pystypuiden välien ei tulisi olla yli 10–15 cm.

  3) Tee pehmeä alusta majan alapuolelle
  Voit asettaa majan alle pehmeitä luonnonmateriaaleja, kuten haketta. Tämä ei estä majasta putoamista, mutta varmistaa pehmeän laskeutumisalustan!

 8. Kiinnityskohdat

  Haarautuva runko toimii erittäin tukevana alustana majalle, ja tällöin majalla on kahden kiinnityskohdan sijaan neljä kiinnityskohtaa. Poraa reiät neljään kiinnityskohtaan vastakkaisissa oksissa. Käytä 10 mm:n terää ja varmista, että reiät ovat vaakasuorassa ja samalla korkeudella (A). Jos kiinnitysreiät eivät ole kohdakkain, alusta ei tule välttämättä vaakatasoon.

 9. Tukipalkit

  Mittaa kiinnitysreikien välinen etäisyys oksien molemmilta puolilta ja merkitse tämä etäisyys (A) kahteen tukipalkkiin. Varmista, että tämä etäisyys on sama sekä tukipalkkien oikealla että vasemmalla puolella. Piirrä tästä aloituspisteestä 5 cm:n viiva vasemmalle ja oikealle (yhteensä 10 cm:n viiva) ja merkitse viivan päätepisteet. Tee sama tukipalkin toiseen päähän. Poraa kaksi 12 mm:n reikää molemmille puolille äsken merkitsemiäsi viivan päätepisteitä. Sahaa tämän jälkeen pistosahalla 12 mm leveä hahlo juuri poraamiesi reikien väliin. Kiinnitys on tehtävä näin, jotta puu pääsee liikkumaan vapaasti tuulessa – ilman että runko halkeaa tai alusta rikkoutuu.

 10. Tukipalkit (jatkoa)

  Kiinnitä kaksi tukipalkkia puuhun merkitylle korkeudelle neljällä 12 mm paksulla ja 200 mm pitkällä kansiruuvilla (eli kuusiokantaisilla puuruuveilla). Muista laittaa aluslevy ruuvin ja tukipalkin väliin. Tee sama toimenpide puunrungon toisella puolella olevalle tukipalkille. Varmista, että molemmat tukipalkit ovat samalla korkeudella ja keskenään samansuuntaiset. Oksien, puunrungon ja tukipalkkien halkeamisen voi estää poraamalla ruuvien reiät ennen ruuvien varsinaista kiinnittämistä. Jos majasi on melko painava, harkitse paksumpien ja vahvempien tukipalkkien käyttöä.

 11. Poikkipuut

  Aseta neljä 50x150 mm:n poikkipuuta niin, että ne ovat samansuuntaiset ja yhtä kaukana toisistaan. Kiinnitä nämä poikkipuut 80 mm pitkillä lastulevyruuveilla. Kiinnitä sitten kaksi 50x150 mm:n puuta neljän poikkipuun päihin 80 mm pitkillä lastulevyruuveilla.

  Huomautus: alustan tulee olla oikeassa kulmassa kahteen tukipalkkiin nähden, koska myöhemmin kiinnitettävät lattialevyt eivät ole muuten suorassa.

 12. Palkkien tukikiinnikkeet

  Kiinnitä alusta tukipalkkeihin kahdeksalla (8) kiinnikkeellä. Varmista, että koko rakenne on täsmälleen vaakatasossa ja että kaikki palkit ovat suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Kiinnitä neljä (4) palkkien kiinnikettä alustan molemmille puolille.

 13. Alustan alapuoliset tukipalkit

  Alusta on vielä tässä vaiheessa hieman epävakaa mutta nyt se kiinnitetään kahdella 30x100 mm:n tukipalkilla. Nämä tukipalkit kiinnitetään alustan sivupuihin kahdella kiinnikkeellä. Kiinnitä tukipalkit niiden alareunasta puun oksiin.

  Sahaa tukipalkkien yläpäät majasi rakenteesta riippuen noin 45 asteen kulmaan. Kiinnitä tukipalkit alustan sisäpuolelle jälleen kahdella palkkikiinnikkeellä. Kiinnitä tukipalkit toisiinsa niiden alapäästä 100 mm pitkällä M8-pultilla tai kierretangolla. Aseta aluslevyt tukipalkkien ja pulttien väliin.

 14. Majan lattialautojen asentaminen

  Tarkista, tarvitseeko lattialevyjä leikata, jotta ne voidaan asentaa rungon ja oksien ympärille. Jätä lautojen väliin noin 10 mm:n rako. Käytä tarvittaessa pistosahaa, jotta pystyt tekemään aukot niihin kohtiin, joissa runko ja oksat tulevat lattian läpi. Kiinnitä lattialautojen päät vähintään kahdella ruuvilla. Käytä tässä vaiheessa portaita tai tikkaita apunasi, jotta lattiasta tulee huoliteltu ja ettei siihen jää tikkuja.

 15. Ympäröivä aita

  Kiinnitä alustan jokaisen nurkkaan 80 cm:n korkuiset pystypuut turva-aitaa varten. Kiinnitä kulmiin kaksi 60x10 mm:n lautaa. Voit käyttää halutessasi myös paksumpia lautoja, mutta muista että aidan kokonaispaino vaikuttaa aidan tukevuuteen. Kiinnitä laudat ruuveilla alustan sivupalkkeihin. Kiinnitä 60x10 mm:n laudoista tehtävä turvakaide näiden pystypuiden päälle. Sahaa kaidelaudat huolellisesti 45 asteen kulmaan (katso edellä olevan kuvan ympyrässä olevaa suurennosta). Kiinnitä sitten kaide ensin nurkassa oleviin pystypuihin ja sen jälkeen kaikkiin loppuihin pystypuihin noin 10 cm välein kartioupotetuilla lastulevyruuveilla. Turvallisuus on aina etusijalla, etenkin kun on kyse (pienistä) lapsista!

 16. Kiinteät portaat

  Rakenna tukevat ja kestävät portaat, ja kiinnitä ne alustan sivuun. 2,5 metrin korkeudessa olevan alustan kiinteät portaat ovat turvallisessa kulmassa, kun niiden alapää on vaakasuunnassa noin 1,35–1,80 metrin etäisyydellä niiden yläreunasta. Tee portaiden sivupuut 50x10 mm:n laudoista ja askelmat 50x12 mm:n laudoista. Portaiden leveys ja pituus riippuu rakentamastasi majasta. Kiinnitä askelmat portaiden sivupuihin tasaisin välimatkoin ja merkitse kunkin askelman kiinnityskohdat. Voit kiinnittää sivupuihin pienemmät puupalkit ja kiinnittää askelmat sen jälkeen näihin palkkeihin. Toinen mahdollisuus on tehdä pystypuihin 25–30 mm:n syvyiset urat ja työntää askelmat niihin. Sahaa portaiden pystypuut ja askelmat oikeaan mittaan ja kiinnitä ne paikoilleen liimalla ja ruuveilla.

 17. Kolmen seinän maja

  Puuhun tulevassa majassa voi käyttää useita eri malleja, kuten esimerkiksi kolmesta seinästä ja aaltopeltikatosta tehtävää rakennelmaa. Katon voi tehdä myös vahvasta muovista, joka tuetaan puupalkeilla, tai sitten alustalle voi pystyttää pienen teltan.

 18. A-kehikko

  Me teemme tässä ohjeessa 60 asteen A-kehikkoon perustuvan majan. Tämän majan voi rakentaa samoista pystypalkeista, joita käytit jo aiemmin. Palkkien pituus ja korkeus määräytyy aina tilanteen mukaan. Jos jokin oksa tulee katon läpi, kyseiseen kohtaan on kiinnitettävä ylimääräinen poikittaispalkki.

 19. Katon tekeminen vesitiiviiksi

  Jos haluat varmistaa, että majasi katto on 100 % vesitiivis, kiinnitä muovikalvo A-kehikon tukipuihin niiteillä ennen kattotiilien tai -lautojen asentamista.

 20. Majan viimeistely

  Kiinnitä katon ensimmäiset kattolaudat A-kehikon yläreunaan ja työnnä sitten seuraava lauta aina sen yläpuolella olevan laudan alle. Kiinnitä kattolaudat ruuveilla niin, että ne ovat aina hieman päällekkäin. Sahaa etu- ja takaseinät oikeankokoisiksi ja tee niihin halutessasi ikkunat. Kiinnitä seinät ruuveilla A-kehikkoon. Saat parhaan lopputuloksen, kun esiporaat ruuvien reiät ja käytät kartioupotettuja ruuveja.

 21. Askelvinkki

  Jos haluat tehdä majastasi säänkestävän tai haluat muuten vain tehdä siitä hienomman näköisen, voit maalata ulkopintoihin pelkän lakan sijaan myös kerroksen kiinanpuuöljyä. Se ei ole myrkyllistä ja suojaa puuta tehokkaasti. Myös monet ammattilaiset käyttävät sitä, ja se on yksi parhaimmista luonnollisista pinnoitteista. Yksi vaihtoehto on myös maalata maja samoilla väreillä kuin oma talosi!

Luokitus

Arvioi tämä vaihe vaiheelta kuvaus.

Majan rakentaminen puuhun

4.1
4.1 of 5

2641 äänten määrä

 • 5
  1605
 • 4
  418
 • 3
  156
 • 2
  85
 • 1
  377