Skip to content

n käyttöehdot ja vastuuvapauslauseke

© Copyright 2012-2021

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä sivusto sekä kaikki sillä olevat tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, animaatiot, videot ja edellä mainittujen asettelut on suojattu tekijänoikeuksilla ja muu immateriaalioikeuksilla. Tämän sivuston sisältöä ei saa kopioida, levittää, muokata tai luovuttaa ulkopuolisille tahoille kaupallisiin tarkoituksiin ilman SKIL BV:n ja/tai sen lisenssinmyöntäjien etukäteen antamaa suostumusta. SKILin sivustojen jotkut sisällöt voivat myös sisältää kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia.

Tuotemerkit
Mikäli toisin ei erikseen ole mainittu, kaikki SKILin sivustoilla olevat tavaramerkit on suojattu tavaramerkkilakien mahdollistamalla tavalla. Tämä koskee etenkin SKILin tavaramerkkejä, sinettejä, yrityksen logoja ja tunnuksia. SKILin sivustoilla käytettävät merkit ja suunnitteluelementit ovat SKIL BV:n immateriaaliomaisuutta.

Vastuuvapauslauseke
Tämä sivusto on toteutettu äärimmäisen huolellisesti. SKIL BV ei kuitenkaan voi taata sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta. SKIL BV kiistää täten kaiken vastuun tämän sivuston käytöstä suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista, ellei kyseessä ole SKILin tahallinen rikkomus tai törkeä huolimattomuus. Tämän sivuston tietoja voidaan muuttaa tai poistaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.