Skip to content

Takuu

Kaikki SKIL-työkalut on huolellisesti tarkastettu, perusteellisesti testattu sekä läpikäyneet SKILin tarkat laaduntarkkailumenettelyt. Siksi SKIL antaa takuun sekä sen sähkötyökaluille että mittaustyökaluille. Tämä takuu ei rajoita ostajan takuuta, joka syntyy jälleenmyyjän kanssa ostotapahtuman yhteydessä tai muita vastaavia laillisia oikeuksia.

Annamme SKIL-työkaluille takuun seuraavin ehdoin:

1. Annamme takuun seuraavien kohtien 2 - 8 mukaisesti korjaamalla maksutta kaikki työkalun virheet, jotka esiintyvät takuuehtojen mukaisesti ja johtuvat todistettavasti materiaali- tai valmistusvioista.

2a. Tarjoamme sinulle takuuajan ilman rekisteröintiä.

2b. Takuuehdot SKIL-työkaluille, jotka on hankittu 1.2.2019 jälkeen:

 • Takuuaika on 3 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Harjattomien ja langattomien ”BRUSHLESS MOTOR” -työkalujen osalta takuuaika on 5 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Akuissa takuuaika on 6 kuukautta.
 • ”ACTIVCELL”-akuissa takuuaika on 2 vuotta tai 6 kuukautta ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • ”KEEP COOL”-akuissa takuuaika on 3 vuotta tai 6 kuukautta ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.

Takuuaika alkaa ensimmäisen ostajan ostopäivästä, joka määräytyy alkuperäisen ostotodistuksen päivämäärän mukaan.

2c. Takuuehdot SKIL-työkaluille, jotka on hankittu ennen 1.2.2019:

 • Takuuaika on 2 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Akuissa takuuaika on 6 kuukautta.

Takuuaika alkaa ensimmäisen ostajan ostopäivästä, joka määräytyy alkuperäisen ostotodistuksen päivämäärän mukaan.

3. Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin:

 • Osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä tai normaali kuluminen sekä työkalun virheet, jotka johtuvat normaalissa käytössä syntyneestä kulumisesta tai normaalista kulumisesta.
 • Työkalun virheet, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, väärästä käytöstä, käytöstä epänormaalissa ympäristössä, epänormaaleista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai väärästä huollosta.
 • Työkalun virheet, jotka johtuvat osista tai tarvikkeista, jotka eivät ole aitoja SKILin tarvikkeita tai osia.
 • Työkalut, joita on muokattu tai joihin on tehty lisäyksiä.
 • Halutun laadun pienet muutokset, jotka eivät merkittävästi muuta työkalun arvoa tai käytettävyyttä.

4. Korvaamme hyväksymämme takuun alaiset viat joko korjaamalla työkalun maksutta tai vaihtamalla sen (mahdollisesti vastaavaan malliin). Vaihdetut työkalut ja osat siirtyvät meidän omistukseemme.

5. Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan sisällä. Työkalu, ilman tarvikkeita tai erikoislaukkua, on toimitettava yhdessä alkuperäisesn ostoskuitin, josta ilmenee päiväys ja tuotteen kuvaus, kanssa myyjälle tai asiakaspalveluun, joiden tiedot löytyvät osoitteesta www.skileurope.com. Osittain tai kokonaan puretuilla työkaluilla ei ole takuuta. Jos ostaja lähettää työkalun myyjälle tai asiakaspalveluun, kuljetuksen kustannukset ja riskit ovat ostajan vastuulla.

6. Kaikki muut vaatimukset paitsi vaatimus saada vika korvattua tässä kuvatulla tavalla jäävät tämän takuun ulkopuolelle.

7. Työkalun takuuaika ei pitene tai uusiudu tämän takuun alaisena tehdyn työn johdosta.

8. Yllä olevat takuuehdot eivät koske seuraavia mallinumeroita:

1580 3005 3205 3805 5350 7242
9111 1710 3055 3410 3910 5810
7352 1851 3101 3460 4510 6705
7461 2705 3103 3510 4511 6710
7641 3000 3121 3610 4940 7241
9110          

 

Kun haluat näiden työkalujen takuuehdot, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Yllä kuvattu takuu koskee Euroopassa ostettuja ja käytettyjä työkaluja.

Tämä takuu on Alankomaiden lakien alainen, poislukien Yhdistyneiden kansakuntien sopimus tavaroiden kansainvälisen kaupan sopimuksesta (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Hollanti

Maaliskuuta 2019