Skip to content

Skili privaatsuse ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Skili meeskonnal on hea meel, et tunnete huvi meie toodete vastu ja külastate meie veebisaiti.

SKIL austab teie privaatsust


Teie privaatsuse kaitse isikuandmete töötlemisel on oluline teema, millele pöörame oma tegevuses erilist tähelepanu. Andmekaitse ja infoturve on meie ettevõtte tegevuspõhimõtete osa ja me töötleme isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine


Meie veebisaidi külastamisel kogub meie veebiserver automaatselt järgmist teavet: internetiteenuse osutaja nimi, IP-aadress, veebisait, millelt te meie veebilehele tulite, meie veebisaidi leht, mida te parajasti külastate ning külastuse kuupäev ja kestus. Kasutame veebisaidi logisid veaotsinguks ning veebisaidi kättesaadavuse, terviklikkuse ja turvalisuse kaitsmiseks.

Meie veebisaidi külastamine ei too kaasa teie nime ja kontaktandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui te ise need andmed meile esitate, näiteks kontaktvormi kaudu.

Isikuandmete kasutamine ja avaldamine ning eesmärgi määratlemine


SKIL kasutab teie isikuandmeid üksnes veebisaidi tehniliseks haldamiseks, kliendihalduseks, tooteuuringuteks ja turunduseks ning ulatuses, mis on nende eesmärkidega seoses vajalik. Vajaduse korral avaldame teie isikuandmed meid nendes tegevustes abistavatele lepingulistele partneritele. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub asjaoludest. Paljudel juhtudel töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel. Näiteks kui te esitate meile oma andmed kindlal eesmärgil, nagu uudiskirja tellimiseks, või kui soovite, et me teiega ühendust võtaksime. Kui olete sõlminud meiega lepingu või soovite seda teha, töötleme teie andmeid lepingu ettevalmistamiseks või täitmiseks. Erandjuhtudel töötleme teie andmeid teiste või meie endi õigustatud huvidest lähtudes, näiteks kui meie veebisaiti rünnatakse või muul viisil kuritarvitatakse.

Vastavalt lepingulisele kokkuleppele võivad partnerid, kellel on vaja teie isikuandmeid töödelda, teha seda ainult meile osutatavate teenuste raames ning võtma vajalikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks.

Me ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui te ise annate selleks sõnaselge loa või kui meil on õiguslik kohustus seda teha.

Turvalisus


SKIL kasutab asjakohaseid turvameetmeid meie kontrolli all olevate andmete kaitsmiseks manipuleerimise, kaotsimineku, hävimise, loata juurdepääsu või loata avaldamise eest. Meie turvaprotseduure kohandatakse pidevalt uute tehnoloogiatega.

Küpsised


Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie internetiühendusega seadme veebilehitseja tarkvara poolt teie arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse, ning millele tarkvara hiljem juurde pääseb.

SKIL võib kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid külastajate eelistuste teadasaamiseks ja vastavalt sellele veebisaidi kohandamiseks. Lihtsuse mõttes nimetatakse küpsisteks ka muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu träkkerid, pikslid, veebilutikad jne.

Kui te ei soovi küpsiseid kasutada, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et küpsised ei ole lubatud. Pidage palun meeles, et küpsiste keelamisel ei pruugi enamike veebisaitide teatud funktsioonid enam kasutatavad olla.

Võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see saadab sirvimisliiklusega taotluse „Ära jälgi”. Meie veebisait ei ole hetkel seadistatud teie „Ära jälgi” taotlustele reageerima.

Nõustumine kolmandate isikute küpsistega


Otsustades jätkata meie kodulehelt veebisaidi külastamist, nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega. See tähendab seda, et nõustute järgmiste kolmandate isikute küpsiste kasutamisega.

Analüütilised küpsised

Neid küpsiseid kasutatakse meie veebisaidi kasutuse analüüsimiseks statistiliselt eesmärgiga muuta veebisait selle teabe põhjal paremaks.

  • Google Analytics
  • New Relic

Sotsiaalmeedia küpsised

Küpsiseid kasutatakse sotsiaalmeedia teatavate funktsioonide (nt jagamine või „laikimine”) integreerimiseks meie veebisaidiga.

  • Youtube.com

Reklaamiküpsised

Need küpsised võimaldavad teha automatiseeritud otsuseid reklaamide kohta, näiteks milliseid reklaame näidatakse kus ja kellele. Otsused tehakse teie eelistuste profiili alusel, mis koostatakse teie külastuste põhjal meie veebisaidile ja teistele veebisaitidele, kus reklaamiküpsiseid kasutatakse.

  • Google Adword
  • Facebook piksel

Valikuvabadus


Me soovime teie andmeid kasutada, et anda teile meie toodete ja teenuste kohta teavet ning küsida vajaduse korral teie arvamust. Loomulikult on teie osalemine sellistes kampaaniates vabatahtlik. Kui te ei ole nõus, võite sellest meile igal ajal teatada, et saaksime teie andmete kasutamise keelata.

Skili veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei ole käesoleva privaatsust ja küpsiseid käsitleva avaldusega hõlmatud.

Teabevoliniku büroo


Loomulikult oleme nõus teid aitama, kui teil on teie isikuandmete töötlemisega seoses kaebusi. Eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide kohaselt on teil õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Muudatused


Me ajakohastame aeg-ajalt neid privaatsuse ja küpsiste kasutamise põhimõtteid. Kui te soovite muudatustega kursis olla, külastage seda veebisaiti korrapäraselt.

Kui vaatamata meie püüdlustele tagada andmete õigsus ja täpsus esineb teie andmetes ebatäpsusi, siis kõrvaldame need kohe vastavalt teie sooviavaldusele.

Kontakt


Isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamisega seotud teabe ja soovituste saamiseks ning taotluste ja kaebuste esitamiseks võtke palun ühendust kontaktvormi kaudu, mis on siin.