Skip to content

Õigusteave ja lahtiütlus SKIL BV

© Copyright 2012-2021

Kõik õigused on kaitstud. Käesolev veebileht ja sellel olev tekst, pildid, graafika, helid, animatsioonid ja videod ning nende asetus veebilehel on kaitstud autoriõiguse ning muude omandiõigustega. Veebilehtede sisu ei tohi ärieesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha SKIL BV ja/või litsentsiandja(te) eelneva nõusolekuta. Lisaks sisaldavad mõned SKILi veebilehed kolmandate isikute autoriõigustega kaitstud materjale.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik SKILi veebilehtedel olevad kaubamärgid kaitstud kaubamärgiõigusega. Eelkõige kehtib see SKILi tüübimärkide, tootenimede, äriühingu logode ja sümbolite suhtes. Meie lehtedel kasutatud tüübimärgid ja kujunduselemendid on SKIL BV intellektuaalomand.

Lahtiütlus

See veebileht on koostatud ülima hoolega. Sellele vaatamata ei saa me garanteerida, et siin esitatud teave on täpne ja tõene. SKIL BV ei võta mingit vastutust kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt selle veebilehe kasutamisest, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud SKILi tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest. Veebilehe sisu võidakse muuta või eemaldada igal ajahetkel ilma ette teatamata.