Skip to content

Garanti

Kõik SKILi tooted on hoolikalt kontrollitud, põhjalikult testitud ja läbinud SKILi range kvaliteedikontrolli. Seetõttu annab SKIL täieliku garantii nii oma elektrilistele tööriistadele kui ka mõõteriistadele. Garantii ei kitsenda ostja garantiiõigusi, mis tulenevad edasimüüjaga sõlmitud müügilepingust, ja seadustest tulenevaid õigusi.
Anname SKILi toodetele garantii vastavalt järgmistele tingimustele:

1. Anname garantii kooskõlas järgnevate punktide 2-8 tingimustega, kohustudes tasuta parandama kõik garantii kehtivuse ajal tekkinud puudused, mis on põhjustatud materjali- või tootmisvigadest.

2a. Anname Teile garantiiaja, ilma et peaksite registreerima.

2b. Pärast 1. veebruari 2019 ostetud SKIL tööriistade suhtes kehtivad garantiitingimused:

 • Garantiiaeg on kolm aastat, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral üks aasta.
 • “BRUSHLESS MOTOR” harjadeta akutööriistade garantiiaeg on viis aastat, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral üks aasta.
 • "ACTIVCELL" akude garantiiaeg on kaks aastat, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral kuus kuud.
 • "KEEP COOL" akude garantiiaeg on kolm aastat, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral kuus kuud.

Garantiitähtaeg algab tööriista esmakordse ostu kuupäevast, mis on märgitud ostuarvele või ostukviitungile.

2.c Enne 1. veebruari 2019 ostetud SKIL tööriistade suhtes kehtivad garantiitingimused:

 • Garantiiaeg on kaks aastat, professionaalse või sellega samaväärse kasutuse korral üks aasta.
 • Akude puhul kehtib garantii 6 kuud.

Garantiitähtaeg algab tööriista esmakordse ostu kuupäevast, mis on märgitud ostuarvele või ostukviitungile.

3. Garantii ei laiene:

 • Osade loomulik kulumine tavapärasel kasutamisel ning tavapärasel kasutamisel loomuliku kulumise tõttu tekkinud vead;
 • Vead, mis on tekkinud kasutusjuhendi eiramise, tööriista ebaõige, ebatavalises keskkonnas või ebatavalistes tingimustes kasutamise, ülekoormuse või vale hoolduse tõttu.
 • Vead, mis on tekkinud seetõttu, et kasutatud on muid kui SKILi originaaltarvikuid ja -varuosi.
 • Tööriistad, mida on muudetud või täiendatud.
 • Pisivead, mis ei muuda oluliselt tööriista väärtust ja kasutatavust.

4. Meile teadaolevate garantii alla kuuluvate defektide kõrvaldamiseks parandame defektse seadme tasuta või vahetame selle välja (võimalusel ka ka samaväärse mudeli vastu). Asendatud seadmed või osad jäävad meie omandiks.

5. Garantiinõuded tuleb esitada garantii kehtivuse ajal. Seade, välja arvatud tarvikud ja pakend, tuleb koos ostuarve originaaliga, kust nähtub ostu kuupäev ja toote kirjeldus, toimetada edasimüüjale või ühte hooldekeskustest, mille loetelu on toodud veebisaidil www.skileurope.com. Garantiinõuet ei saa esitada juhul, kui seade on osaliselt või täielikult lahti monteeritud. Edasimüüjale või hooldekeskusesse saatmise kulud ja risk jäävad ostja kanda.

6. Välistatud on käesolevas garantiis sätestatud defekti kõrvaldamise nõuetest erinevate nõuete esitamine.

7. Käesoleva garantii raames meie poolt tehtavate tööde tulemusel ei pikene ega uuene tööriistale antud garantii.

8. Eespool esitatud garantiitingimused ei kehti järgmiste numbritega mudelite suhtes:

1580 3005 3205 3805 5350 7242
9111 1710 3055 3410 3910 5810
7352 1851 3101 3460 4510 6705
7461 2705 3103 3510 4511 6710
7641 3000 3121 3610 4940 7241
9110          

Nende tööriistade garantiitingimuste kohta esitage päring edasimüüjale.

Käesolev garantii laieneb tööriistadele, mis on ostetud ja mida on kasutatud Euroopas.

Käesolev garantii tugineb Madalmaade õigusele, ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni ei rakendata.

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Madalmaad

March 2019