Skip to content

Zabezpečení

Zabezpečení obvykle představuje práce související se zvýšením bezpečnosti domu nebo jiné budovy. Kromě věcí jako instalace dveřních zámků nebo západek na dveře a okna znamená zabezpečení také protipožární ochranu. Naše postupy s pokyny vám ukážou, co přesně máte udělat, abyste svůj dům zabezpečili proti vloupání nebo požáru.

  • Montáž detektoru kouře

    Domov znamená pocit bezpečí. A k tomu patří detektor kouře. V případě požáru se do vzduchu uvolňují jedovaté látky, např. oxid uhelnatý,…
  • Montáž zámku dveří

    Většina dveří prodávaných v hobbymarketech má na boku zádlab pro zámek. Obvykle však nemají otvory z přední a zadní strany (na kliku a na…
  • Prevence proti vloupání

    Většina vniknutí za účelem vloupání proběhne dveřmi či oknem, jež lze snadno otevřít.Pokud provedete několik jednoduchých opatření, můžete…