Skip to content

Безопасност

Обикновено под "безопасност" се разбират дейностите, целящи да направят една къща или сграда по-безопасна. Освен неща, като монтирането на ключалки на вратите и резета на вратите и прозорците, безопасността означава също и предотвратяване на пожар. Нашите инструкции "стъпка по стъпка" ви показват точно какво да направите, ако искате да защитите дома си от крадци или пожар.