Skip to content

Stavba autotokáry

Když si na práci někoho najmete, může vás to vyjít draho. Se správným přístupem můžete ale spoustu věcí zvládnout sami. Na oficiálních stránkách SKIL najdete projekty krok za krokem, které vám ušetří čas i peníze. Tyto projekty jsou rozděleny do kategorií podle různých druhů prací v domě i okolo něj a poskytnou vám jasná vysvětlení od A do Z.Stačí klepnout na jeden z našich projektů krok za krokem a můžete rovnou začít!

 1. Rozměry autokáry

  Autokára má délku přibližně 1,2 až 1,5 metru a šířku přibližně 75 cm. Výška je určena průměrem kol. Čím větší jsou kola, tím výše budete nad zemí. Rozměry autokáry budou záviset také na tom, kdo na ní bude jezdit. Můžete si zvolit takové rozměry, které budou vyhovovat vašim vlastním preferencím. Totéž platí pro volbu materiálů rámu, kol, řídicího systému, brzd a sedačky.

 2. Kola autokáry

  Pro autokáru budete potřebovat čtyři kola o stejném průměru. Obchody pro kutily nabízejí různé typy kol, například pro trakaře. Také můžete použít kola ze starého kočárku nebo z dětského kola. Někdy může být obtížné najít kovové nápravy správné velikosti, které odpovídají průměru kol. Můžete použít staré sloupky ze zábradlí nebo plotu; možná se vám podaří najít kovové tyče v obchodu pro kutily. Používáme kola z trakaře o průměru 360 mm a nápravy o průměru 20 mm. Kola autokáry se připevňují pomocí podložek a závlaček.

 3. Kovové nápravy

  Vyvrtejte osm 5mm otvorů do kovových náprav o průměru 20 mm (s délkou 750 mm). Postupujte od středu a vyvrtejte po dvou otvorech na levé a pravé straně, mezi nimiž bude vzdálenost 100 mm. Tyto otvory vám umožní pevně přišroubovat nápravu k předním a zadním příčným trámům autokáry. Na koncích náprav vyvrtejte dva otvory pro závlačky, které budou zajišťovat kola na místě. Jejich vzdálenost závisí na součtu šířky nábojů kol, zajišťovacích podložek a potřebné vůle.

  Kola z trakaře, která jsme zvolili, mají průměr 360 mm, šířku pneumatiky 85 mm, otvor čepu nápravy 20 mm a šířku náboje 75 mm. Dva otvory pro závlačky se tudíž nacházejí ve vzdálenosti: 75 mm + 2x tloušťka 3mm podložky = 6 mm + 2x vůle 2 mm na každé straně = 4 mm, což je celkem 85 mm. Mezera mezi vnitřní závlačkou a koncem příčného trámu je asi 10 mm na každé straně.

 4. Příčné trámy autokáry

  Přední (řídicí) trám a zadní příčný trám jsou zhotoveny z dřevěných trámů o rozměrech 45 x 120 mm a délce 540 mm. Oba tyto trámy mají uprostřed drážku pro uchycení kovové nápravy. Tato drážka má šířku 20 mm, hloubku 15 mm a prochází celou délkou trámu. K vytvoření dvou souběžných zářezů v trámu použijte okružní pilu nastavenou na hloubku 15 mm. Tyto zářezy označují boční strany drážky. Potom dlátem vysekejte zbývající materiál z drážky mezi oběma zářezy. Pokud máte horní frézku, vytvoření drážky je ještě snadnější. Potom pevně přišroubujte zadní nápravu doprostřed zadního příčného trámu.

 5. Přední (řídicí) příčný trám autokáry

  Dále smontujte nápravu předních kol autokáry; postupujte stejně jako v případě zadního příčného trámu, ale nejprve musíte doprostřed předního (řídicího) příčného trámu nainstalovat šroub M12 o délce 12 nebo 16 cm. Vyvrtejte 12mm otvor doprostřed předního (řídicího) příčného trámu. Potom 20mm vrtákem vytvořte zahloubení o hloubce asi 30 mm pro hlavu šroubu M12.

  1. Pevně zatlučte šroub M12 do 30mm zahloubení, aby se šroub během montáže nemohl otáčet.
  2. Potom vložte kovovou nápravu doprostřed předního (řídicího) příčného trámu.
  3. Nakonec pevně sešroubujte sestavu nápravy.
 6. Rám autokáry

  Vzdálenost mezi přední a zadní nápravou autokáry není pevně daná, je však nutné, aby bylo dost místa na snadné otáčení předního (řídicího) příčného trámu. Dále použijeme široké prkno o šířce 220 mm, ze kterého vytvoříme rám o délce 150 cm. Nepoužijeme kompozitní materiál, protože dřevěná prkna mají lepší odolnost proti povětrnostním vlivům. Pomocí 12mm vrtáku vyvrtejte otvor ve vzdálenosti 18 cm od přední strany, do kterého zasunete šroub předního (řídicího) příčného trámu. Potom připevněte zadní příčný trám pod zadní stranu autokáry.

 7. Montáž předního (řídicího) příčného trámu

  Přední (řídicí) trám se otáčí kolem výše zmíněného 12mm šroubu v rámu autokáry. Tento šroub je v horní části bez závitu. Samozřejmě je nutná určitá vůle, aby se přední (řídicí) příčný trám mohl volně otáčet. Nasaďte na šroub M12 dvě velké kovové podložky a mezi tyto podložky a šroub naneste trochu tuhého maziva. Protlačte vyčnívající konec šroub M12 otvorem v rámu, na konec šroubu se závitem umístěte podložku a potom našroubujte dvě šestihranné matice M12. Můžete použít také samosvorné matice s nylonovou vložkou, abyste předešli uvolnění v důsledku vibrací. Pomocí dvou klíčů vhodné velikosti nebo nastavitelného klíče utáhněte matice proti sobě.

 8. Montáž kol

  Do dvou otvorů na obou koncích kovové nápravy lze vložit závlačky, které budou společně se dvěma podložkami držet kola na místě. Je třeba zajistit volné otáčení kol, proto namažte oba konce nápravy tuhým mazivem, aby se zabránilo nadměrnému opotřebení. Po několika týdnech je vhodné nanést další tuhé mazivo. Pokud používáte nafukovací pneumatiky, nejlepší je nasadit kola tak, aby byly ventilky na vnitřní straně.

 9. Tip krok

  Jestliže namontujete na přední stranu autokáry vlečný hák, budete ji moci snadno roztáhnout vpřed.
 10. Sedačka

  Stojí za to vybavit autokáru dobrou sedačkou, a výroba takové sedačky není nijak obtížná. Potřebujete pět prken o délce 50 cm pro samotnou sedačku a další čtyři stejně dlouhá prkna pro opěradlo. Na obě strany sedačky přišroubujte dvě další, stejně široká a silná prkna o délce asi 45 cm. Umožní vám přišroubovat sedačku pevně k rámu. Opěradlo ze čtyř prken se připevňuje v určitém úhlu k zadnímu prknu sedačky. Potom vyrobíme dva kusy ve tvaru trojúhelníku s úhlem asi 60° a přišroubujeme je jak k prknům opěradla, tak k zadní části rámu. Sedačku můžete potáhnout polstrováním, aby byla pohodlnější!

 11. Koncová zarážka pro přední (řídicí) příčný trám

  Koncová zarážka pro přední (řídicí) příčný trám se instaluje pod rám. Slouží jako bezpečnostní zarážka a brání přední nápravě, aby se otočila příliš blízko k rámu, což by mohlo vést k převrácení autokáry nebo ke zranění nohou.

 12. Brzda

  Brzdu vyrobíme z pohyblivého trámu, do kterého vyřízneme drážky nebo na jehož konec upevníme kus pneumatiky, aby se neopotřeboval příliš rychle.

  Přišroubujte trám brzdy pevně k rámu. Můžete si zvolit levou, nebo pravou stranu. Když zatáhnete za trám brzdy, přitlačí se k zemi a tím zpomalí autokáru. Je vhodné připevnit k rámu výztužný špalek, aby rám vydržel brzdnou sílu.

 13. Mechanismus řízení

  Nejjednodušší mechanismus řízení vyrobíme tak, že do levého i pravého konce předního (řídicího) příčného trámu vyvrtáme dva vodorovné otvory pro řídicí lano. Tyto otvory vyvrtejte šikmo, aby procházely vrchní stranou nápravy a polovinou přední strany. Řídicí lano můžete samozřejmě připevnit také pomocí dvou šroubů s okem. Ujistěte se, že uzly na koncích lana jsou dostatečně velké, aby zastavily lano procházející otvory. Do horní části lana umístěte dřevěné prkno, aby se lano nezařezávalo do rukou řidiče.

Hodnocení

Ohodnoťte tento popis krok za krokem.

Stavba autotokáry

3.5
3.5 of 5

853 Počet hlasů

 • 5
  368
 • 4
  149
 • 3
  71
 • 2
  53
 • 1
  212