Skip to content

Montáž zámku dveří

Když si na práci někoho najmete, může vás to vyjít draho. Se správným přístupem můžete ale spoustu věcí zvládnout sami. Na oficiálních stránkách SKIL najdete projekty krok za krokem, které vám ušetří čas i peníze. Tyto projekty jsou rozděleny do kategorií podle různých druhů prací v domě i okolo něj a poskytnou vám jasná vysvětlení od A do Z.Stačí klepnout na jeden z našich projektů krok za krokem a můžete rovnou začít!

 1. 1. Zámky interiérových dveří

  Interiérové dveře mají obvykle zadlabací zámek se střelkou, ovládanou klikou nebo koulí. Uzavírací dveře mají střelku se zkoseným nebo zaobleným tvarem a je spojená s pružinou, takže se dveře po zavření automaticky zajistí. U pravostranných i levostranných dveří lze použít stejný zámek. Dveře do uzamykatelných pokojů mají zámek, který má navíc také závoru ovládanou klíčem. Závora na rozdíl od střelky není zkosená ani zaoblená a není spojená s pružinou.

 2. Zámky venkovních dveří

  Do venkovních dveří se nejčastěji montují zámky s cylindrickou vložkou. Jednoduché zadlabací zámky na klíč nejsou pro venkovní dveře dostatečně bezpečné. Cylindrická vložka se montuje do skříně zámku a lze ji snadno vyměnit samotnou, zatímco celý mechanismus zámku zůstává.

 3. Povrchový zámek

  Pokud zámek nemůžete zadlabat, můžete použít povrchový zámek, který se montuje na bok dveří. Zadlabací zámek nelze použít například u dveří, které jsou tenčí než 40 mm. U takto tenkých dveří by zádlab příliš oslabil strukturu dřeva. Povrchové zámky se vyrábějí pouze s pružinovou střelkou, pouze se závorou nebo s oběma mechanismy. Obvykle se používají pouze na venkovních dveřích.

 4. Levé nebo pravé dveře

  Nejprve určete, na jakou stranu se dveře otvírají. Není důležité zda se otvírají dovnitř nebo ven. Podle evropských norem jsou dveře na obr. A a C levé a dveře na obr. B a D pravé.

 5. Otočení střelky zámku

  Pokud je střelka zámku otočená špatně pro daný typ dveří, budete ji muset obrátit. Úzkým šroubovákem zatlačte drobný čep na boku skříně zámku nahoru (1). Střelka se vysune ze skříně zámku (2). Nyní ji můžete otočit opačným směrem (3) a zasunout zpět.

 6. Vyznačení polohy zámku

  Podržte zámek v požadované výšce na levé nebo pravé straně dveří. Klika se většinou montuje do výšky 105 cm. Tužkou vyznačte vrchní a spodní hranu zámku. Tyto čáry pomocí úhelníku přeneste na hranu dveří. Mezi vrchní a spodní čarou uprostřed hrany dveří vyznačte svislou spojnici. Zadní stranu zámku přiložte k této rysce a obtáhněte ji tužkou. Obrys znázorňuje zádlab zámku.

 7. Vrtání zádlabu

  Přiložte zámek na bok dveří tak, aby čelo bylo zároveň s hranou dveří. Změřte celkovou hloubku zámku včetně čela, které bude zapuštěné do hrany dveří. Na tuto hloubku a 5 mm navíc nastavte hloubkový doraz vrtačky. Pokud nemáte vrtačku s hloubkovým dorazem, oblepte v odpovídající délce vrták lepicí páskou. Vyberte vrták stejné šířky jako zámek, který poté musí přesně, avšak ne silou, zapadnout do zádlabu.

 8. Začištění dlátem

  Po vyvrtání potřebného počtu otvorů nad sebou začistěte stěny zádlabu rovným dlátem.. Zádlab musí mít po celé hloubce stejný tvar, jaký jste vyznačili na hraně dveří. Průběžně zkoušejte zámek zasouvat do zádlabu, abyste jej neudělali příliš široký.

 9. Vyznačení čela zámku

  Do hotového zádlabu zasuňte zámek až po čelo a tužkou vyznačte jeho obrys. Vyjměte zámek.

 10. Zapuštění čela zámku

  Nyní dlátem vydlabejte zapuštění čela zámku, zpravidla 3 mm hluboké - přesně tolik, aby po zasunutí zámku do zádlabu bylo čelo zcela v rovině s hranou dveří.

 11. Vyznačení otvoru pro kliku

  Nyní vyznačte otvor pro kliku, případně i pro klíč. Přiložte zámek na bok dveří tak aby byl přesně v úrovni zádlabu. Do ořechu zámku zasuňte tužku a na dveře vyznačte střed otvoru. Na vyznačené místo klepněte důlčíkem. Totéž případně udělejte i pro klíč/vložku.

 12. Vyvrtání otvoru pro kliku

  Použijte vrták takové velikosti, aby se trn kliky mohl volně otáčet. Kolmo na stěnu dveří provrtejte otvor. Má-li zámek klíč/vložku, vyvrtejte i druhý otvor. Pilníkem začistěte otřepy a nerovnosti.

 13. Tip krok

  Chcete-li mít jistotu, že do zavěšených dveří vrtáte kolmo, upevněte na vrtačku vodováhu tak, aby byla v rovině s vrtákem.
 14. Upevnění čela zámku

  Zasuňte zámek zpět do zádlabu a upevněte jej dlouhými vruty do dřeva. Nasaďte kliku a další části kování. Kliku důkladně utáhněte, protože se často používá a působí na ni velké síly. I drobná vůle kliky může dveře a kování ošklivě poškodit.

 15. Vyznačení protiplechu na dveřním rámu

  Zámek máte namontovaný, nyní zbývá na rám dveří namontovat protiplech. Nejprve zjistěte přesnou polohu zapadacího plechu. Stiskněte kliku(případně otočte zámkem), aby se střelka a závora vysunuly za zámku a přivřete dveře k rámu. Ostrou tužkou na rám vyznačte vrchní a spodní hranu střelky (závory). Otevřete dveře a rysky přeneste na vnitřní stranu rámu. K ryskám přiložte protiplech a jako podle šablony na rám vyznačte potřebná vybrání pro střelku (a závoru).

 16. Zapuštění protiplechu do rámu

  Vydlabejte zapuštění protiplechu přibližně 3 mm hluboké,. aby byla vnější strana plechu zcela v rovině s hranou rámu. Do rámu vydlabejte otvory pro střelku a závoru, které musí být dostatečně hluboké, abyste je mohli plně vysunout ze zámku. Protiplech přišroubujte k rámu dlouhými vruty do dřeva a zkontrolujte, zda střelka a závora dobře zapadají. Pokud o protiplech drhnou, můžete otvory velmi jemně pilníkem trochu rozšířit. Pokud byste je příliš zvětšili, dveře by se při průvanu pohybovaly a rachotily.

 17. Ohnutí výstupku protiplechu

  Nakonec můžete opatrně malým plastovým kladívkem ohnout výstupek protiplechu podle kontury rámu. Tento výstupek chrání dveře před nárazy střelky při každém zavírání.

Hodnocení

Ohodnoťte tento popis krok za krokem.

Montáž zámku dveří

4.3
4.3 of 5

597 Počet hlasů

 • 5
  418
 • 4
  75
 • 3
  20
 • 2
  17
 • 1
  67