Skip to content

Монтиране на брава на врата

Да възложите на друг да свърши работата вместо вас може да се окаже скъпо. Но ако подходите правилно, можете да свършите много неща и сами. Ще спестите време и пари, като използвате полезните инструкции "стъпка по стъпка", които ще намерите в сайта на SKIL. Тези инструкции "стъпка по стъпка" са разделени в категории, свързани с различните видове работи в и около дома, и ви дават ясни обяснения "от А до Я".Просто щракнете върху една от нашите инструкции "стъпка по стъпка" и ще можете да започнете веднага!

 1. 1. Брави на вътрешни врати

  Вътрешните врати обикновено са с врязани брави с език, задействан от дръжката или топката на вратата. Когато вратата се затваря сама, езикът е изрязан под ъгъл или закръглен и окачен на пружина, така че автоматично да се защраква, когато вратата се затваря. Една и съща брава може да се използва за врати, които се отварят както наляво, така и надясно. В повечето случаи бравите за стаите, които се заключват, имат заключващ щифт, задействан с ключ. За разлика от езика заключващият щифт не е изрязан под ъгъл или заоблен и не е окачен на пружина.

 2. 2. Брави на външни врати

  Патроните за секретен ключ са най-подходящи за външни врати. Простите врязани брави с пружиниращ език не са достатъчно сигурни за външни врати. Патроните за секретен ключ се монтират в корпуса на бравата и лесно могат да бъдат сменяни, без да се налага да се сменя целият заключващ механизъм.

 3. Външна брава

  Ако не е възможно да използвате врязана брава, може да монтирате външна брава, която се монтира върху повърхността на вратата. Пример за такъв случай е, когато вратата е по-тънка от 40 мм. При такива врати изрезът за врязаната брава може да отслаби прекалено много конструкцията на вратата. Външните брави се предлагат с език, напрегнат с пружина, и/или заключващ щифт. Обикновено те се използват само за външни врати.

 4. Избор на посоката на отваряне

  Най-напред проверете в каква посока се отваря вратата. Няма значение дали вратата се отваря навътре, или навън. Според европейския стандарт, вратите на примери A и C на илюстрацията по-долу се отварят наляво, а на B и D се отварят надясно.

 5. Регулиране на бравата

  Ако езикът на бравата не отговаря на посоката на отваряне на вратата, трябва да го завъртите. От страната на тялото на бравата има малък щифт, който може да натиснете нагоре с тясна отвертка (1). Тогава езикът ще излезе от корпуса на бравата (2). След това може да го завъртите, за да се обърне в другата посока (3), и да го върнете на мястото му (4).

 6. Отбелязване на положението на бравата

  Определете подходящата височина на бравата – обикновено височината на дръжката на вратата е 105 см. Отбележете положенията на горния и долния ръб на бравата с молив на лявата или дясната част на вратата. Продължете отбелязаните линии върху тесния ръб на вратата с помощта на прав ъгъл. След като сте отбелязали горния и долния ръб на бравата върху тясната страна на вратата, начертайте вертикална централна линия между тях. Поставете гърба на корпуса на бравата върху централната линия и очертайте формата на корпуса на бравата с молив. Този контур показва къде трябва да се издълбае прорезът в страничния ръб на вратата.

 7. Пробиване на прореза във вратата

  Сега отбележете дълбочината на прореза в страничния ръб на вратата. Измерете общата дълбочина на корпуса на бравата, включително закрепващата планка, която се вдълбава в страничния ръб на вратата. Задайте ограничителя за дълбочина на вашата бормашина, като отпуснете допълнителни 5 мм. Ако вашата бормашина е без ограничител за дълбочина, може да залепите парче лепенка около свредлото, за да отбележите правилната дълбочина. Придържайте се в границите на отбелязания контур – бравата трябва да влиза точно, но без да се налага да бъде насилвана да влезе в прореза.

 8. Обработка с длето

  След като сте издълбали прореза грубо с бормашината, може да изгладите вътрешните стени на прореза с длето. Обработете внимателно прореза, докато постигнете точната форма за корпуса на бравата. Докато работите, непрекъснато проверявайте дали бравата влиза, така че да не направите прореза прекалено голям.

 9. Отбелязване на закрепващата планка

  Щом поместите корпуса на бравата в прореза, очертайте контура на закрепващата планка с молив. Извадете бравата от прореза.

 10. Изрязване на легло за закрепващата планка

  Сега може да изрежете леглото за закрепващата планка с длето. То трябва да бъде с дълбочина около 3 мм, точно колкото в него точно да се помести закрепващата планка. Външната повърхност на закрепващата планка трябва да се изравни със страничния ръб на вратата.

 11. Отбелязване на отвора за дръжката на вратата

  Сега може да отбележите отворите за дръжката на вратата и, ако това е необходимо, за ключа. Придържайте корпуса на бравата към лицевата страна на вратата, като закрепващата планка е точно над издълбаната част. Отбележете с молив мястото, където трябва да бъде пробит отворът, и после маркирайте центъра на отвора за пробиване с шило.

 12. Пробиване на отвора за дръжката на вратата

  Използвайте свредло с диаметър, който позволява оста на дръжката на вратата свободно да се завърта. Пробийте отвора точно хоризонтално до другата страна на вратата. Ако се налага, направете същото с отворите за ключа или патрона. Загладете всички неравности на тези отвори с пила за дърво.

 13. Стъпка съвет

  Закрепете нивелир към вашата бормашина – тогава е по-лесно да пробивате отвори хоризонтално.
 14. Закрепване на закрепващата планка

  Върнете бравата в прореза във вратата и я закрепете с дълги винтове за дърво. Монтирайте дръжката на вратата и други принадлежности. Затегнете дръжката добре, защото тя се използва често и с голяма сила. Ако дръжката играе дори слабо, тя може да предизвика неприятни повреди.

 15. Отбелязване на защитната планка (шилд) на касата на вратата

  След като монтирате бравата във вратата, трябва да монтирате защитната планка на касата на вратата. Най-напред отбележете мястото, на което трябва да бъде монтирана защитната планка. Завъртете ключа така, че заключващият щифт да се подаде от бравата, като придържате вратата към касата. Използвайте остър молив, за да отбележите горния и долния ръб на заключващия щифт и езика. След това при отворена врата може да продължите тези линии от вътрешната страна на касата. Използвайки тези линии като водещи, може да използвате защитната планка като шаблон. След това лесно може да очертаете общия контур на защитната планка и да издълбаете отворите за езика и заключващия щифт.
   

 16. Издълбаване на леглото за защитната планка

  Издълбайте легло с дълбочина около 3 мм, в което защитната планка точно да легне. Външната повърхност на защитната планка трябва да се изравни с повърхността на касата. Дълбочините на прорезите в касата на вратата трябва да бъдат равни на дължините на езика и заключващия щифт. Издълбайте тези прорези достатъчно дълбоко, така че езикът и заключващият щифт да могат да влизат в тях докрай. Закрепете защитната планка към касата на вратата с дълги винтове за дърво и пак проверете дали езикът и заключващият щифт лесно влизат на местата си. Ако те докосват защитната планка, може леко да разширите отворите с пила, но правете това много внимателно. Ако те влизат прекалено хлабаво, вратата може да тропа, когато има течение.

 17. Огъване на езика на защитната планка

  Може внимателно да огънете езика на защитната планка с малък пластмасов чук, така че да последва контура на касата на вратата. Този език е предназначен да предпази касата на вратата от удара на бравата при всяко затваряне на вратата.

Оценка

Оценете тази стъпка по стъпка описание.

Монтиране на брава на врата

4.3
4.3 of 5

597 брой гласове

 • 5
  418
 • 4
  75
 • 3
  20
 • 2
  17
 • 1
  67