Skip to content
<p>VRS Low Vibration</p>
VRS Low Vibration

SKILs fokus på låg vibration har lett till många olika tekniska lösningar för att realisera detta, alla samlade under namnet VRS (Vibration Reduction System).

Med allt från perfekt balanserade motvikter till verkligt unika lösningar ger SKILs VRS enorm minskning av vibrationerna.

See All Teknik VRS+ Tools

LÅG VIBRATION MED VRS

Vibrationsbegränsning I elverktyg är inte bara viktig för att arbetet ska vara behagligt, vibrationer kan också ha starkt negativ påverkan på hälsan.

Därför lägger skil stor vikt vid att minska vibrationerna, I synnerhet I de kategorier där det är mest relevant, som slipmaskiner, sågar, multiverktyg och vinkelslipar.
Se alla verktyg med vrs+