Skip to content

Vilket driftvarvtal ska man använda för olika material och håldiametrar?

  1. Vilket driftvarvtal ska man använda för olika material och håldiametrar?

    Det är alltid tillrådligt att välja rätt varvtal för respektive material och håldiameter. Du kan styra borrmaskinens varvtal genom att hålla in avtryckaren olika hårt. Vissa (slag)borrmaskiner har ett varvtalsvred på handtaget.

    I allmänhet ska borrning i mjuka material, till exempel furu, göras med lågt varvtal. Mjukt trä kan visserligen borras med relativt högt varvtal utan särskilda problem, men vi rekommenderar lågt varvtal för att inte bränna träet och för att få bättre kontroll över borrdjupet.

    Hårda material, som bok, tegel, sten och stål ska borras med högt varvtal. Alltför höga borrvarvtal i hårdträ orsakar emellertid rökutveckling och ofta också brandlukt från borrhålet. Det är därför lämpligt att först prova sig fram till ett lämpligt varvtal på en spillbit.