Skip to content

Varför har vissa borrmaskiner en funktion med två varvtal?

  1. Varför har vissa borrmaskiner en funktion med två varvtal?

    Inställningen med högt varvtal är avsedd för borrning, medan inställningen med lågt varvtal ger högre effekt för krävande skruvdragningsjobb.

    Läs mer om borrvarvtal här.