Skip to content

Hur använder man en varmluftspistol för att löda kopparrör?

  1. Hur använder man en varmluftspistol för att löda kopparrör?

    Förutom alla möjliga andra gör det själv-jobb är varmluftspistoler väldigt behändiga för lödning av kopparrör. De passar bäst för arbete med mjukt lod, med smältpunkt lägre än 400 °C. Före lödning måste du rengöra och montera arbetsstyckena noga, men det är enkelt att göra själv. Se filmen där SKIL visar hur en varmluftspistol används för att löda kopparrör.